Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
14 of 4 results
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bộ Quản lý Điện năng được phân phối vì mong muốn nó hữu ích
nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có
TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.
Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
25.
Power Manager
Bộ Quản lý Điện năng
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-17
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-16
In upstream:
Bộ Quản Lý Điện Năng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
408.
%s %s until charged (%i%%)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
được sạc đầy trong thời gain %s %s (%i%%)
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-02-22
In upstream:
%s %s đến khi được sạc (%i%%)
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
Located in ../src/gpm-cell-array.c:1020
475.
translator-credits
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-11-16
In upstream:
Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-17
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Minh Ngọc Lê, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, Trần Ngọc Quân, huydd1990, lê bình.