Translations by Paweł Marciniak

Paweł Marciniak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
37.
Hibernate enabled
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
95.
Notify when fully charged
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
186.
Configure power management
2006-08-26
Konfiguruje zarządzanie zasilaniem
190.
Brightness
2006-08-26
Jasność
194.
Power History
2006-08-26
Historia zasilania
200.
Reason:
2006-08-26
Powód:
237.
Unknown time
2006-08-26
Nieznany czas
242.
minute
minutes
2006-08-26
minutę
minuty
minut
245.
Computer is running on AC power
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
261.
On AC
2006-08-26
Z sieci
269.
Lid closed
2006-08-26
Pokrywa zamknięta
270.
Lid opened
2006-08-26
Pokrywa otwarta
271.
Notification
2006-08-26
Powiadomienie
278.
Time
2006-08-26
Czas
292.
The laptop lid has been closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa została zamknięta
293.
The laptop lid has been re-opened
2006-08-26
Pokrywa laptopa została ponownie otwarta
294.
idle mode ended
2006-08-26
tryb bezczynności zakończony
295.
idle mode started
2006-08-26
tryb bezczynności uruchomiony
380.
The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
382.
The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
411.
<b>Product:</b> %s
2006-08-26
<b>Produkt:</b> %s
412.
<b>Status:</b> Missing
2006-08-26
<b>Status:</b> Brak
413.
<b>Status:</b> Charged
2006-08-26
<b>Status:</b> Naładowana
414.
<b>Status:</b> Charging
2006-08-26
<b>Status:</b> Ładowanie
415.
<b>Status:</b> Discharging
2006-08-26
<b>Status:</b> Rozładowywanie
416.
<b>Percentage charge:</b> %i%%
2006-08-26
<b>Naładowana:</b> %i%%
418.
Lithium ion
2006-08-26
Litowo-jonowa
427.
Excellent
2006-08-26
Doskonale
2006-08-26
Doskonale
428.
Good
2006-08-26
Dobrze
2006-08-26
Dobrze
429.
Fair
2006-08-26
Nieźle
2006-08-26
Nieźle
430.
Poor
2006-08-26
Słabo
2006-08-26
Słabo
442.
Unknown
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
449.
GNOME Power Preferences
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
473.
Laptop lid is closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa jest zamknięta
479.
_Help
2006-08-26
Pomo_c