Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 21 results
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Du skal ha fått ein kopi av GNU General Public License saman med Straumstyring. Dersom ikkje, kan du skriva til Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-01
In upstream:
Du skal ha motteke ein kopi av GNU General Public License saman med Straumstyring. Viss dette ikkje er tilfelle, kan du skriva til Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Suggested by Torstein A. W. on 2010-03-02
Suggestions:
Du skal ha mottatt en kopi av GNU General Public License sammen med Strømstyring. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du skrive til Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Kjartan Maraas on 2008-01-15
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
46.
If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism to switch up the frequency.
Dersom prosessar som køyrer med nedsett prioritet («nicea-prosessar») vert tekne med kan dei utløyse ein auke av frekvensen, sjølv om den absolutte lastprosenten ikkje ville utløyse skaleringsmekanismen som skrur opp frekvensen.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-01
In upstream:
Viss prosesser som køyrer med nedsett prioritet («nicea-prosesser») blir tatt med kan dei utløyse ein aukning av frekvensen sjølv om den absolutte belastningsprosenten ikkje ville utløyse skaleringsmekanismen som skrur opp frekvensen.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Ved vekting av prioriterte prosesser kan klokkefrekvensen øke, selv om deres absolutte lastprosent ikke ville få skaleringsmekanismen til å øke klokkefrekvensen.
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-16
53.
If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power disconnected at a later time.
Om hendinga som skjer når batteriloket vert lata att skal skje (til dømes «Set i kvilemodus når batteriloket vert lata att») når loket allereie er lat att og nettstraumen vert kopla frå seinare.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-01
In upstream:
Om hendingen som oppstår når blir lukket på batteristraum skal oppstå (for eksempel «Sett i kvilemodus når lokket blir lukket på batteristraum») når lokket allereie er lukket og nettstraumen blri kopla frå seinare.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Omlukkehendelsen for batterilokket skal inntreffe (for eksempel «Gå i strømsparing når lokket til batteriet lukkes») når lokket er lukket tidligere og strømadapteren er koblet fra senere.
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-15
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
72.
If we should show the CPU frequency scaling in the UI
Om CPU-frekvensskalering skal visast i brukargrensesnittet
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Om CPU frekvensskalering skal visast i brukargrensesnittet
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Om vi skal vise CPU-frekvensskalering i brukergrensesnittet
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-15
73.
If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to configure this for specific systems.
Om CPU-frekvensskalering skal visast i brukargrensesnittet. Nokon må setja dette opp for visse system.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Om CPU frekvensskalering skal visast i brukargrensesnittet. Noen treng å sette dette opp for bestemte system.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Om vi skal vise CPU-frekvensskalering i brukergrensesnittet. Det kan være nødvendig å tilpasse dette for noen systemer.
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-15
83.
LCD brightness when on battery
Lysstyrken til skjermen ved bruk av batteri
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Skjermens lysstyrke ved bruk av batteri
Suggested by Eskild Hustvedt on 2009-07-02
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
126.
The brightness of the display when on battery power. Possible values are between 0 and 100.
Lysstyrken på skjermen ved bruk av batteri. Gyldige verdiar er mellom 0 og 100.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Skjermens lysstyrke ved bruk av batteri. Gyldige verdiar er mellom 0 og 100.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Skjermens lysstyrke ved bruk av batteri. Gyldige verdier er mellom 0 og 100.
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Kjartan Maraas on 2006-08-26
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
132.
The cpufreq performance value to use when on AC power
Cpufreq-ytingsverdien som skal brukast når nettstraum er tilkopla
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Cpufreq ytelsesverdien som skal brukast når nettstraum er tilkopla
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Cpufreq-ytelsen ved bruk av nettstrøm
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-16
133.
The cpufreq performance value to use when on battery power
Cpufreq-ytingsverdien som skal brukast ved bruk av batteri
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Cpufreq ytelsesverdien som skal brukast når batteristraum er i bruk
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Cpufreq-ytelsen ved bruk av batteri
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-16
134.
The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power.
Cpufreq-ytingsverdien som vert brukt til å skalere prosessorfarten når nettstraum er tilkopla.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-05-02
In upstream:
Cpufreq ytelsesverdien som blir brukt til å saklere prosessorhastigheten når nettstraum er tilkopla.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Suggestions:
Verdien for cpufreq-ytelsen som brukes til å skalere prosessoren ved bruk av nettstrøm.
Norwegian Bokmal gnome-power-manager in Ubuntu Hardy package "gnome-power-manager" by Håvar Nielsen on 2007-10-16
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik, Eirik U. Birkeland, Eskild Hustvedt, Torstein A. W., Vidar Lillebo.