Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
18 of 8 results
163.
Fish Preferences
Nastavení ryby
Translated by Dominik Sauer on 2006-10-19
Reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-18
Shared:
Předvolby ryby
Suggested by Petr Kovar on 2008-09-04
Located in ../applets/fish/fish.ui.h:4
175.
If true, the fish's animation will be displayed rotated on vertical panels.
Je-li "true", bude animace ryby na vertikálních panelech zobrazena rotovaně.
Translated by Jakub Friedl on 2008-01-18
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-25
Shared:
Je-li zapnuto, bude animace ryby na svislých panelech zobrazena s otočením.
Suggested by Marv-CZ on 2011-05-31
Located in ../data/org.gnome.gnome-panel.applet.fish.gschema.xml.in.in.h:3
249.
This key specifies how many rows (for horizontal layout) or columns (for vertical layout) the workspace switcher shows the workspaces in. This key is only relevant if the display_all_workspaces key is true.
Tento klíč určuje, v kolika řádcích (v horizontálním rozložení) nebo sloupcích (ve vertikálním rozložení) zobrazuje přepínač pracovní plochy. Tento klíč se projeví jen pokud má klíč display_all_workspaces hodnotu "true".
Translated by Jakub Friedl on 2008-01-18
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-25
Shared:
Tento klíč určuje, v kolika řádcích (ve vodorovném rozložení) nebo sloupcích (ve svislém rozložení) zobrazuje přepínač pracovní plochy. Tento klíč se projeví jen pokud je klíč display_all_workspaces zapnutý.
Suggested by Marv-CZ on 2011-05-31
Located in ../data/org.gnome.gnome-panel.applet.workspace-switcher.gschema.xml.in.in.h:6
409.
Log out of this system now?
Odhlásit se z tohoto systému?
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2006-03-09
440.
Log Out...
when changing one of those two strings, don't forget to
* update the ones in panel-menu-items.c (look for
* "1" (msgctxt: "panel:showusername"))
Odhlásit se...
Translated and reviewed by Petr Tomeš on 2006-03-14
Shared:
Odhlásit…
Suggested by Marv-CZ on 2011-05-31
Located in ../gnome-panel/panel-action-button.c:307
575.
If true, the background image will be rotated when the panel is oriented vertically.
Je-li "true", bude obrázek na pozadí rotován, je-li panel orientován vertikálně.
Translated by Jakub Friedl on 2008-01-18
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-25
Shared:
Je-li zapnuto, bude obrázek na pozadí otočen, pokud je panel umístěn svisle.
Suggested by Marv-CZ on 2011-05-31
Located in ../data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:14
602.
The orientation of the panel. Possible values are "top", "bottom", "left", "right". In expanded mode the key specifies which screen edge the panel is on. In un-expanded mode the difference between "top" and "bottom" is less important - both indicate that this is a horizontal panel - but still give a useful hint as to how some panel objects should behave. For example, on a "top" panel a menu button will pop up its menu below the panel, whereas on a "bottom" panel the menu will be popped up above the panel.
Orientace panelu. Možné hodnoty jsou "top", "bottom", "left", "right". V režimu rozpínání klíč určuje, na kterém okraji obrazovky je panel. Mimo režim rozpínání je rozdíl mezi "top" a "bottom" méně důležitý - obojí indikuje, že je to horizontální panel - ale stále dává užitečnou nápovědu, jak se mají chovat některé objekty panelu. Například na panelu "top" bude tlačítko otevírat nabídku pod panelem, ale na panelu "bottom" bude nabídka otevřena nad panelem.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-16
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-25
Shared:
Orientace panelu. Možné hodnoty jsou „top“ (nahoře), „bottom“ (dole), „left“ (vlevo), „right“ (vpravo). V režimu rozpínání klíč určuje, na kterém okraji obrazovky je panel. Mimo režim rozpínání je rozdíl mezi „top“ a „bottom“ méně důležitý – obojí indikuje, že je to vodorovný panel - ale stále dává užitečnou nápovědu, jak se mají chovat některé objekty panelu. Například na panelu „top“ bude tlačítko otevírat nabídku pod panelem, ale na panelu „bottom“ bude nabídka otevřena nad panelem.
Suggested by Marv-CZ on 2011-05-31
Located in ../data/org.gnome.gnome-panel.toplevel.gschema.xml.in.in.h:37
636.
Ranges that hint what sizes are acceptable for the applet
Rozsahy, které napovídají velikosti přijatelné pro applet
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-11-08
18 of 8 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dave Waterman, Dominik Sauer, Jakub Friedl, Kamil Páral, Marv-CZ, Miloslav Trmac, Pavel Mlčoch, Petr Ferschmann, Petr Kovar, Petr Tomeš, Roman Horník, Vojtěch Látal, Vojtěch Procházka, Zdeněk Dlauhý, meba, sirkubador, zzz.