Translations by Daniel Nylander

Daniel Nylander has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1876 results
1.
A list of recently played games.
2007-07-08
En lista över tidigare spelade spel.
2.
A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). Unplayed games do not need to be represented.
2006-03-20
En lista med strängar som kommer i formen av en femtupel: namn, vinster, totala antalet spelade spel, bästa tiden (i sekunder) och sämsta tiden (också den i sekunder). Ospelade spel behöver inte representeras.
3.
Recently played games
2007-07-08
Tidigare spelade spel
4.
Select the style of control
2006-03-20
Välj styrningsstil
5.
Select whether to drag the cards or to click on the source then the destination.
2006-03-20
Välj huruvida korten ska dras eller om källan ska klickas på och sedan målet.
6.
Sound
2006-03-20
Ljud
7.
Statistics of games played
2006-03-20
Statistik för spelade spel
8.
The game file to use
2006-03-20
Spelfilen att använda
9.
The name of the file with the graphics for the cards.
2006-03-20
Namnet på filen som innehåller grafiken för korten.
10.
The name of the scheme file containing the solitaire game to play.
2006-03-20
Namnet på schemafilen som innehåller det patiensspel som ska spelas.
11.
Theme file name
2006-03-20
Temafilnamn
12.
Whether or not to play event sounds.
2006-03-20
Huruvida händelseljud ska spelas eller inte.
13.
Whether or not to show the toolbar
2006-03-20
Huruvida verktygsraden ska visas eller inte
14.
Whether or not to show the toolbar.
2006-03-20
Huruvida verktygsraden ska visas eller inte.
15.
FreeCell Solitaire
2006-03-20
Napoleon på S:t Helena-patiens
16.
Play the popular FreeCell card game
2006-03-20
Spela det populära patienskortspelet Napoleon på S:t Helena
17.
Aisleriot cannot load the file "%s". Please check your Aisleriot installation.
2007-07-08
Aisleriot kan inte läsa in filen "%s". Kontrollera din Aisleriot-installation.
18.
Aisleriot cannot find the last game you played.
2006-03-20
Aisleriot kan inte hitta det senaste spelet du spelade.
19.
This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does not have the game you last played. The default game, Klondike, is being started instead.
2006-03-20
Detta inträffar vanligtvis när du kör en äldre version av Aisleriot som inte har det spel som du senast spelade. Standardspelet, Klondyke, startas istället.
20.
Could not show link
2007-07-08
Kunde inte visa länk
21.
Help file "%s.%s" not found
2007-07-08
Hjälpfilen "%s.%s" hittades inte
22.
Error
2007-03-02
Fel
23.
Could not show help for "%s"
2007-07-08
Kunde inte visa hjälp för "%s"
24.
Could not show Aisleriot help
2007-07-08
Kunde inte visa hjälp för Aisleriot-patiens
25.
Select the game type to play
2007-07-08
Välj speltypen att spela
26.
NAME
2006-03-20
NAMN
27.
Select the game number
2007-07-08
Välj spelnumret
28.
NUMBER
2006-03-20
ANTAL
29.
AisleRiot
2006-03-20
AisleRiot
30.
AisleRiot Solitaire
2006-03-20
AisleRiot-patiens
31.
Play many different solitaire games
2006-03-20
Spela många olika patiensspel
32.
Unknown color
2006-03-20
Okänd färg (svart/röd)
33.
Unknown suit
2006-03-20
Okänd färg
34.
Unknown value
2006-03-20
Okänd valör
35.
ace
2006-03-20
ess
36.
black joker
2006-03-20
svart joker
37.
clubs
2006-03-20
klöver
38.
diamonds
2006-03-20
ruter
39.
eight
2006-03-20
åtta
40.
five
2006-03-20
fem
41.
four
2006-03-20
fyra
42.
hearts
2006-03-20
hjärter
43.
jack
2006-03-20
knekt
44.
king
2006-03-20
kung
45.
nine
2006-03-20
nio
46.
queen
2006-03-20
dam
47.
red joker
2006-03-20
röd joker
48.
seven
2006-03-20
sju
49.
six
2006-03-20
sex
50.
spades
2006-03-20
spader