Translations by Rastislav Kadlecek

Rastislav Kadlecek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
203.
_Select
2008-05-08
_Vybrať
209.
Card themes:
2008-05-08
Téma kariet
212.
AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many different games to be played. AisleRiot is a part of GNOME Games.
2008-05-08
AisleRiot predstavuje na pravidlách založené prostredie solitaire, ktoré umožňuje hrať rôzne hry. AisleRiot je súčasť GNOME Hier.
220.
Display cards with "%s" card theme
2008-05-08
Zobraziť karty s "%s" témou
221.
score|%6d
2008-05-08
skóre|%6d
223.
Please report this bug to the developers.
2008-05-08
Prosíme nahláste túto chybu vývojárom.
224.
_Don't report
2008-05-08
_Nenahlásiť
225.
_Report
2008-05-08
_Nahlásiť
240.
Deal next card or cards
2008-05-08
Rozdať ďaľšiu kartu alebo karty
253.
Cannot start the game "%s"
2008-05-08
Nemôžem spustiť hru "%s"