Translations by Stas Sușcov

Stas Sușcov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 149 results
452.
Beep when a key is pr_essed
2008-02-02
Sună când o tastă _este apăsată
453.
Beep when a key is reje_cted
2008-02-02
Sună _când o tastă a fost respinsă
454.
Beep when key is _accepted
2008-02-02
Sună când o tastă a fost _acceptată
455.
Beep when key is _rejected
2008-02-02
Sună _când tastă este _respinsă
2008-02-02
Sună _când tastă este _respinsă
2008-02-02
Sună _când tastă este _respinsă
459.
Cursor _blinks in text fields
2008-02-02
Cursorul clipește într-un câm_p text
461.
D_elay:
2008-02-02
Întâr_ziere:
2008-02-02
Întâr_ziere:
2008-02-02
Întâr_ziere:
462.
Disa_ble sticky keys if two keys are pressed together
2008-02-02
Dezacti_vează tastele lipicioase dacă două taste au fost apăsate în acelși timp
467.
Keyboard Accessibility Notifications
2008-02-02
Notificările accesibilităților pentru tastatură
468.
Keyboard Layout Options
2008-02-02
Opțiuni pentru aranjamentul tastelor
2008-02-02
Opțiuni pentru aranjamentul tastelor
2008-02-02
Opțiuni pentru aranjamentul tastelor
471.
Layout _Options...
2008-02-02
Opțiuni aran_jament...
481.
_Allow to control the pointer using the keyboard
2008-02-02
Permite controlul _asupra indicator folosing tastatura
482.
_Allow to turn accessibility features on and off from the keyboard
2008-02-02
Permite pornirea și oprirea facilităților de _asistență de la tastatură
485.
_Ignore fast duplicate keypresses
2008-02-02
_Ignoră apăsările repetate și rapide de taste
488.
_Notifications...
2008-02-02
_Notificări...
489.
_Only accept long keypresses
2008-02-02
_Acceptă doar apăsările de taste lungi
2008-02-02
_Acceptă doar apăsările de taste lungi
2008-02-02
_Acceptă doar apăsările de taste lungi
491.
_Simulate simultanous keypresses
2008-02-02
_Simulează apăsările de taste simultane
505.
gesture|Move left
2008-02-02
gesturi|Mutare stânga
2008-02-02
gesturi|Mutare stânga
2008-02-02
gesturi|Mutare stânga
506.
gesture|Move right
2008-02-02
gesturi|Mutare dreapta
2008-02-02
gesturi|Mutare dreapta
2008-02-02
gesturi|Mutare dreapta
507.
gesture|Move up
2008-02-02
gesturi|Mutare sus
2008-02-02
gesturi|Mutare sus
2008-02-02
gesturi|Mutare sus
508.
gesture|Move down
2008-02-02
gesturi|Mutare jos
2008-02-02
gesturi|Mutare jos
2008-02-02
gesturi|Mutare jos
509.
gesture|Disabled
2008-02-02
gesturi|Dezactivat
2008-02-02
gesturi|Dezactivat
2008-02-02
gesturi|Dezactivat
510.
<b>Double-Click Timeout</b>
2008-02-02
<b>Limitare timp dublu clic</b>
512.
<b>Dwell Click</b>
2008-02-02
<b>Clic insistent</b>
2008-02-02
<b>Clic insistent</b>
2008-02-02
<b>Clic insistent</b>
515.
<b>Pointer Speed</b>
2008-02-02
<b>Viteza indicatorului</b>
2008-02-02
<b>Viteza indicatorului</b>
2008-02-02
<b>Viteza indicatorului</b>
517.
<b>Simulated Secondary Click</b>
2008-02-02
<b>Clic-ul secundar simulat</b>
2008-02-02
<b>Clic-ul secundar simulat</b>
2008-02-02
<b>Clic-ul secundar simulat</b>
518.
<i>To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb.</i>
2008-02-02
<i>Pentru a testa setările făcute pentru dublu clic, încercați să dați clic dublu pe becul electric.</i>