Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 277 results
4.
The type of alert
2006-03-18
Sürə'tləndirici növü.
8.
Select Image
2006-03-18
_Seç
16.
About Me
2006-03-18
_Haqqında
29.
Address
2006-03-18
_basılanda
31.
C_ompany:
2006-03-18
Ə_mr:
32.
Cale_ndar:
2006-03-18
Kate_qoriya:
33.
Change Passwo_rd...
2006-03-18
Dəstəni Dəyişdir
36.
Ci_ty:
2006-03-18
_Tərz:
99.
Close and _Log Out
2006-03-18
_Bağla və İclası Sonlandır
103.
_Enable assistive technologies
2006-03-18
_Yardımçı texnologiyaları fəallaşdır
108.
Enable support for GNOME assistive technologies at login
2006-03-18
Girişdə GNOME yardımçı texnologiya dəstəyini fəallaşdır
109.
Add Wallpaper
2006-03-18
Divar Kağızı Əlavə Et
111.
Testing the new settings. If you don't respond in %d second the previous settings will be restored.
Testing the new settings. If you don't respond in %d seconds the previous settings will be restored.
2006-03-18
Yeni qurğular sınanır. Əgər %d saniyə ərzində cavab verməsəniz qurğular bərpa ediləcəkdir.
Yeni qurğular sınanır. Əgər %d saniyə ərzində cavab verməsəniz qurğular bərpa ediləcəkdir.
118.
Font may be too large
2006-03-18
Yazı növü çox geniş ola bilər
119.
The font selected is %d point large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a size smaller than %d.
The font selected is %d points large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a size smaller than %d.
2006-03-18
Seçilən yazı növü %d nöqtə genişdir, ona görə də kompüteri effektivolaraq işlətmənizə mane ola bilər. Məsləhət edirik ki %d böyüklüyündən daha kiçik böyüklük seçəsiniz.
Seçilən yazı növü %d nöqtə genişdir, ona görə də kompüteri effektivolaraq işlətmənizə mane ola bilər. Məsləhət edirik ki %d böyüklüyündən daha kiçik böyüklük seçəsiniz.
120.
The font selected is %d point large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller sized font.
The font selected is %d points large, and may make it difficult to effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller sized font.
2006-03-18
Seçilən yazı növü %d nöqtə genişdir, ona görə də kompüteri effektivolaraq işlətmənizə mane ola bilər. Məsləhət edirik ki daha kiçik .böyüklük seçəsiniz.
Seçilən yazı növü %d nöqtə genişdir, ona görə də kompüteri effektivolaraq işlətmənizə mane ola bilər. Məsləhət edirik ki daha kiçik .böyüklük seçəsiniz.
141.
<b>Preview</b>
2006-03-18
<b>Nümayiş</b>
149.
Best _shapes
2006-03-18
Optimal şə_killər
150.
Best co_ntrast
2006-03-18
Optimal ko_ntrast
152.
C_ut
2006-03-18
Kə_s
156.
Controls
2006-03-18
Pəncərə görünüşü
158.
D_etails...
2006-03-18
_Təfərruatlar...
161.
Font Rendering Details
2006-03-18
Yazı Növü Görünüş Təfərruatları
163.
Gra_yscale
2006-03-18
_Ağ-qara
164.
Icons
2006-03-18
Timsallar
167.
N_one
2006-03-18
Yo_xdur
168.
New File
2006-03-18
Yeni Fayl
169.
Open File
2006-03-18
Fayl Aç
172.
R_esolution:
2006-03-18
_Həlledilirlik:
173.
Save File
2006-03-18
Faylı Qeyd Et
177.
Show _icons in menus
2006-03-18
Menyularda _timsalları göstər
180.
Sub_pixel (LCDs)
2006-03-18
Sab_piksel (LCD-lər)
181.
Sub_pixel smoothing (LCDs)
2006-03-18
Sab_piksel yumuşaldılması (LCD-lər)
185.
Theme
2006-03-18
Örtük
187.
VB_GR
2006-03-18
VB_GR
189.
Window Border
2006-03-18
Pəncərə Kənarı
191.
_Application font:
2006-03-18
_Proqram yazı növü:
192.
_BGR
2006-03-18
_BGR
193.
_Copy
2006-03-18
_Köçür
197.
_File
2006-03-18
_Fayl
199.
_Full
2006-03-18
_Tam
202.
_Medium
2006-03-18
_Orta
203.
_Monochrome
2006-03-18
_Monoxrom
204.
_Name:
2006-08-25
_Ad:
205.
_New
2006-03-18
_Yeni
206.
_None
2006-03-18
_Yoxdur
207.
_Open
2006-03-18
_Aç
208.
_Paste
2006-03-18
_Yapışdır
209.
_Print
2006-03-18
Ç_ap Et
210.
_Quit
2006-03-18
Çı_x