Browsing Turkish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Turkish guidelines.
110 of 35 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
<big>GIMP'e Hoşgeldiniz!</big>
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
Katmanlar diyaloğundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt> tuşu ile birlikte tıklamak maskenin direk gösterimini açar.
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
In upstream:
Katmanlar penceresindeki katman maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt> tuşu ile birlikte tıklamak doğrudan maskenin görünümünü açar.
Suggested by Yiğit Ateş on 2010-02-07
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
Katmanlar diyaloğundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Ctrl</tt> tuşu ile birlikte tıklamak katman maskesi etkisini açar.
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
Kova doldur aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak önfon yerine arkafon renginin kullanımını sağlar.
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
Döndürme aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak döndürmeyi 15 dercelik açı ile kıstılar.
Translated by Sabri Ünal on 2019-11-21
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Katmanlar iletişim kutusundaki göz simgesine <tt>Shift</tt> tuşuna basarak tıklamak, o katman dışındaki tüm katmanları gizler. Tekrar <tt>Shift</tt> tuşuna basarak tıklamak tüm katmanları gösterir.
Translated by Sabri Ünal on 2019-11-21
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
Bir yüzen seçim, görüntü üzerinde başka işlem yapmadan önce yeni bir katmana veya son etkin katmana kancalanmalıdır. Katmanlar iletişim kutusundaki &quot;Yeni Katman&quot; düğmesine veya &quot;Katmanı Çıpala&quot; düğmesine tıkla veya aynısını yapmak için menüleri kullan.
Translated by Sabri Ünal on 2019-11-21
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
&quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot;'u Ayarlar diyaloğundan etkinleştirdikten sonra tekrar kısayol tuşları atayabilirsiniz. Bunu yapmak için menüyü açılır, bir menü öğesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna basılır. Eğer &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; etkinleştirilmişse tuş ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığınız zaman saklanır.
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Bir kılavuz eklemek için bir cetvele tıklayıp bir görüntünü üstüne sürükle. Tüm sürüklenmiş seçimler kılavuzlara kancalanır. Kılavuzları kaldırmak için onları Taşıma aracı ile görüntüden dışarıya sürükle.
Translated by Sabri Ünal on 2019-11-21
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
Eğer taranmış fotoğraflarınızın bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, onların tonsal menzilini düzey araçlarındaki (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels) &quot;Auto&quot; butonu ile geliştirebilirsiniz. Eğer bir renk dökümü varsa bunu Eğri aracı (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves) ile düzeltebilirsiniz.
Translated and reviewed by Umut Güçlü on 2006-06-26
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
110 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu'yu Türkçe'ye Çevirenler Takımı, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: EsatYuce, Hüseyin Armağan Güler, Sabri Ünal, Umut Güçlü, Yiğit Ateş, alişan balta.