Browsing Slovak translation

8 of 35 results
8.
After you enabled "Dynamic Keyboard Shortcuts" in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If "Save Keyboard Shortcuts" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
Po povolení "Dynamické klávesové skratky" v dialógu Nastavenia, môžete meniť klávesové skratky. Spraviť to môžete pomocou otvorenia ponuky, označením položky a stlačením požadovanej klávesovej skratky. Ak je povolené "Uložiť klávesové skratky", tak sa skratky uložia, keď ukončíte GIMP.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
8 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.