Browsing Slovak translation

10 of 35 results
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the "Auto" button in the Levels tool (Layer->Colors->Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer->Colors->Curves).
Ak sa vám niektoré vaše naskenované fotografie nezdajú dostatočne farebné, môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačítkom "Automaticky" v dialógu Úrovne (Nástroje->Farby->Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje->Farby->Krivky).
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Ak niektoré vaše naskenované fotografie sa vám nezdajú dostatočne farebné,môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačítkom "Automaticky" v[nbsp]dialógu Úrovne (Nástroje->Farby->Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje->Farby->Krivky).
Suggested by Marcel Telka on 2008-10-08
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
10 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.