Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
13 of 3 results
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Kliknutím na ikonu oka v dialógu Vrstvy so stlačenou klávesou <tt>Shift</tt> skryjete všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie kliknutie všetky vrstvy zobrazí.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Kliknutie na ikonu oka v[nbsp]dialógovom okne Vrstvy so stlačeným klávesom <tt>Shift</tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie kliknutie zobrazí všetky vrstvy.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačítko "Nová vrstva" alebo "Pohltiť vrstvu" v dialógu Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačidlo „Nová vrstva“ alebo „Ukotviť vrstvu“ v dialógovom okne Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Kliknutím a ťahaním na pravítku umiestnite do obrázka vodítko.Všetky ťahané výbery budú pritiahnuté k týmto vodítkam. Vodítka môže odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich vytiahnete mimo plochu obrázka.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Kliknutím a pretiahnutím na pravítko umiestnite do obrázka vodítko. Všetky pretiahnuté výbery budú prichytené k týmto vodítkam. Vodítka môžete odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich pretiahnete mimo plochu obrázka.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
13 of 3 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, Marcel Telka, Martin, Zdenko Podobný.