Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 35 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
<big>Vitajte v programe GIMP!</big>
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v dialógu Vrstvy prepína priame zobrazenie masky.
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v dialógu Vrstvy prepína efekt masky vrstvy.
Translated and reviewed by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
Stlačením klávesu <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa použije farba pozadia namiesto farby popredia.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Pri stlačenom klávese <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa použije farba pozadia namiesto farby popredia.
Suggested by Marcel Telka on 2008-10-08
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
Stlačením klávesu <tt>Ctrl</tt> pri použití nástroja Otočenie spôsobí otáčanie s 15 stupňovými krokmi.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Ťahanie s <tt>Ctrl</tt> s nástrojom Otočenie spôsobí otáčanie s 15 stupňovými krokmi.
Suggested by Marcel Telka on 2008-10-08
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Kliknutím na ikonu oka v dialógu Vrstvy so stlačenou klávesou <tt>Shift</tt> skryjete všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie kliknutie všetky vrstvy zobrazí.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Kliknutie na ikonu oka v[nbsp]dialógovom okne Vrstvy so stlačeným klávesom <tt>Shift</tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. Ďalšie kliknutie zobrazí všetky vrstvy.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačítko "Nová vrstva" alebo "Pohltiť vrstvu" v dialógu Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačidlo „Nová vrstva“ alebo „Ukotviť vrstvu“ v dialógovom okne Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
Po povolení &quot;Dynamické klávesové skratky&quot; v dialógu Nastavenia, môžete meniť klávesové skratky. Spraviť to môžete pomocou otvorenia ponuky, označením položky a stlačením požadovanej klávesovej skratky. Ak je povolené &quot;Uložiť klávesové skratky&quot;, tak sa skratky uložia, keď ukončíte GIMP.
Translated by Zdenko Podobný on 2006-03-20
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-22
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Kliknutím a ťahaním na pravítku umiestnite do obrázka vodítko.Všetky ťahané výbery budú pritiahnuté k týmto vodítkam. Vodítka môže odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich vytiahnete mimo plochu obrázka.
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Kliknutím a pretiahnutím na pravítko umiestnite do obrázka vodítko. Všetky pretiahnuté výbery budú prichytené k týmto vodítkam. Vodítka môžete odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich pretiahnete mimo plochu obrázka.
Suggested by Dusan Kazik on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
Ak sa vám niektoré vaše naskenované fotografie nezdajú dostatočne farebné, môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačítkom "Automaticky" v dialógu Úrovne (Nástroje->Farby->Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje->Farby->Krivky).
Translated by Martin on 2006-03-25
Reviewed by Zdenko Podobný on 2007-03-05
In upstream:
Ak niektoré vaše naskenované fotografie sa vám nezdajú dostatočne farebné,môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačítkom &quot;Automaticky&quot; v[nbsp]dialógu Úrovne (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť nástrojom Krivky (Nástroje-&gt;Farby-&gt;Krivky).
Suggested by Marcel Telka on 2008-10-08
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
110 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, Marcel Telka, Martin, Zdenko Podobný.