Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 35 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
<big>Welkom bij de GIMP!</big>
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
<tt>Alt</tt>-klik op de vooruitblik van het laagmasker in het dialoogvenster Lagen om het masker in het afbeeldingsvenster te zien.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
<tt>Ctrl</tt>-klik op de voortuiblik van het laagmasker in het dialoogvenster Lagen om het effect van het laagmasker in het afbeeldingsvenster te zien.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
<tt>Ctrl</tt>-klik met het vulgereedschap om met de achtergrondkleur te vullen.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
<tt>Ctrl</tt>-sleep met het draaigereedschap om de draaiingshoek te beperken tot veelvouden van 15 graden.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
<tt>Shift</tt>-klik op het oogpictogram in het dialoogvenster Lagen om alle lagen behalve die te verbergen. Herhaal die actie om weer alle lagen te laten zien.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
Een drijvende selectie moet verankerd worden met een nieuwe laag of de laatste actieve laag voordat u andere bewerkingen op de afbeelding uitvoert. Klik hiertoe op de knoppen &quot;Nieuwe laag&quot; of &quot;Laag verankeren&quot; in het dialoogvenster Lagen of gebruik de menu's.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
Als u in de Voorkeuren &quot;Dynamische sneltoetsen gebruiken&quot; activeert, dan kunt u sneltoetsen wijzigen. Hiertoe selecteert u een menu-item en drukt vervolgens de gewenste toetsencombinatie in. Als "Sla sneltoetsen op bij verlaten" is ingeschakeld, worden uw nieuwe sneltoetsen bij het verlaten van de GIMP opgeslagen.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Klik en sleep een lineaal om een hulplijn op de afbeelding te plaatsen. Alle gesleepte selecties zullen uitlijnen met de hulplijnen.U kunt hulplijnen verwijderen door ze met het verplaatsingsgereedschap van de afbeelding af te slepen.
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
Als sommige van uw gescande foto's niet fleurig genoeg uitzien, kunt u hun kleurtoonbereik gemakkelijk verbeteren met de knop &quot;Automatisch&quot; in het gereedschap Niveaus (Laag-&gt;Kleuren-&gt;Niveau's). Als er kleurzwemen in de foto zitten, kunt u deze verwijderen met het gereedschap Curves (Laag-&gt;Kleuren-&gt;Curves).
Translated and reviewed by Tino Meinen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
110 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Heureka, Tino Meinen.