Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
110 of 35 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
<big>Laipni aicināti programmā GIMP!</big>
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
Klikšķināšana uz slāņa maskas priekšskata pieturot <tt>Alt</tt> pārslēdz maskas rādīšanu.
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
Klikšķināšana uz slāņa maskas priekšskata pieturot <tt>Ctrl</tt> pārslēdz maskas efektu.
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
Ja aizliešanas rīku lieto, pieturot <tt>Ctrl</tt> taustiņu, aizliešanai tiks lietota fona nevis priekšplāna krāsa.
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
Lietojot pagriešanas rīku, pieturiet <tt>Ctrl</tt> taustiņu, lai pagrieztu ar 15 grādu soli.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Veiciet <tt>Shift</tt>+klikšķi uz acs ikonas slāņu dialogā, lai paslēptu visus pārējos slāņus. Atkārtojiet <tt>Shift</tt>+klikšķi. lai padarītu visus slāņus redzamus.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
Peldošs iezīmējums ir jāpiesaista kādam slānim, pirms veikt turpmākās darbības. Lietojiet pogas &quot;Jauns slānis&quot; vai &quot;Fiksēt slāni&quot; slāņu dialogā vai atbilstošās izvēlnes komandas.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
Ieslēdzot iespēju &quot;DInamiski klaviatūras īsinājumtaustiņi&quot; uzstādījumu dialogā, vēlāk iespējams mainīt komandu īsinājumtaustiņus. To var izdarīt atverot izvēlni, izvēloties izvēlnes elementu un nospiežot vēlamo taustiņu kombināciju. Ja ir aktivizēta iespēja &quot;Saglabāt klaviatūras īsinājumtaustiņus&quot;, īsinājumtaustiņu uzstādījumi, aizverot GIMP, tiks saglabāti.
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Lai izvietotu attēlā palīglīniju, klikšķiniet un velciet no mērjoslas. Piesaiste palīglīnijām palīdz precīzi novietot objektus. Nevajadzīgās palīglīnijas var izvilkt no attēla ar pārvietošanas rīku.
Translated by Rūdolfs Mazurs on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
Ja Jūsu ieskenētajām fotogrāfijām nav gana košas krāsas, tās var vienkārši uzlabot, lietojot &quot;Auto&quot; pogu krāsu līmeņu dialogā (Slānis-&gt;Krāsas-&gt;Līmeņi). Ja attēlam piemīt nevēlama nokrāsa, to var salabot, lietojot Līkņu rīku (Slānis-&gt;Krāsas-&gt;Līknes).
Translated and reviewed by Pēteris Caune on 2007-09-21
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
110 of 35 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Pēteris Caune, Rūdolfs Mazurs.