Browsing Danish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Danish guidelines.
1524 of 35 results
15.
Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one.
Hvis du holder skifte-tasten nede før du markerer noget, kan du tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis <tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
Hvis du holder <tt>Skift</tt>-tasten nede før du markerer noget, kan du tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis <tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen.
Suggested by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
16.
The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment.
Gimp'en kan fortryde de fleste ændringer i et billede, så gå bare i gang med at eksperimentere!
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:16
17.
The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will be saved compressed. Of course loading compressed images works too.
Gimp'en understøtter automatisk gzip-komprimering. Tilføj blot <tt>.gz</tt> (eller <tt>.bz2</tt> hvis du har bzip2 installeret) til filnavnet, og billedet vil blive gemt komprimeret. Åbning af komprimerede billeder virker selvfølgelig også.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:17
18.
The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of slides or filters, such that looking through them you see a composite of their contents.
Gimp'en bruger lag til at lade dig organisere dit billede. Tænk på dem som en stabel lysbilleder eller filtre sådan så at når du kigger gennem dem, ser du en bestemt sammensætning af deres indhold.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:18
19.
The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;.
Laget ved navn &quot;Baggrund&quot; er specielt fordi det mangler gennemsigtighed. Dette forhindrer dig i at tilføje en lagmaske eller hæve laget i stakken. Du kan tilføje gennemsigtighed til det ved at højreklikke i lagvinduet og vælge &quot;Tilføj alfakanal&quot;.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:19
20.
To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the guides.
For at lave en perfekt cirkel skal du holde skifte-tasten nede mens du foretager en ellipsemarkering. Cirklen kan placeres præcist hvis du trækker vandrette og lodrette hjælpelinjer så de tangerer cirklen du ønsker at markere, og placerer markøren ved skæringspunktet mellem linjerne. Så vil den resulterende markering lige præcis røre hjælpelinjerne.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
For at lave en perfekt cirkel skal du holde <tt>Shift</tt>-tasten nede mens du foretager en ellipsemarkering. Cirklen kan placeres præcist hvis du trækker vandrette og lodrette hjælpelinjer så de tangerer cirklen som skal markeres, og placerer markøren ved skæringspunktet mellem linjerne. Så vil resultatet lige præcis røre hjælpelinjerne.
Suggested by Ole Laursen on 2008-10-08
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:20
21.
When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be constrained to 15 degree angles.
Ved brug af et tegneværktøj (malerpensel, sprøjtepensel eller blyant) vil et klik med skiftetasten holdt nede tegne en ret linje fra det sidste tegnepunkt til den nuværende markørposition. Hvis du også trykker på <tt>Ctrl</tt>, tvinges linjen til at følge 15 graders vinkler.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:21
22.
When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ...
Når du gemmer et billede for at arbejde på det senere, så prøv at bruge XCF som er Gimp'ens eget filformat (brug filendelsen <tt>.xcf</tt>). Dette bevarer lagene og alle andre aspekter af dit igangværende arbejde. Når et projekt er færdigt, kan du gemme det som JPEG, PNG, GIF, ...
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:22
23.
You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time.
Du kan justere og genplacere en markering ved at bruge <tt>Alt</tt>-træk. Hvis dette får vinduet til at flytte sig, bruger din vindueshåndtering allerede <tt>Alt</tt>-tasten. Prøv at trykke på skiftetasten på samme tid.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:23
24.
You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging left and right.
Du kan tilpasse markeringsintervallet for udflydende markering ved at klikke og trække til højre eller venstre.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:24
1524 of 35 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alan Mortensen, Joe Hansen, Ole Laursen.