Browsing Danish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Danish guidelines.
13 of 3 results
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i "Lag"-vinduet for at skjule alle lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
<tt>Skift</tt>-klik på øjeikonet i dialogen Lag for at skjule alle lag på nær dette. <tt>Skift</tt>-klik igen for at vise alle lag.
Suggested by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
15.
Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one.
Hvis du holder skifte-tasten nede før du markerer noget, kan du tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis <tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
Hvis du holder <tt>Skift</tt>-tasten nede før du markerer noget, kan du tilføje til den aktuelle markering i stedet for at erstatte den. Hvis <tt>Ctrl</tt> holdes ned før noget markeres, trækkes der fra markeringen.
Suggested by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
35.
You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your selection by painting in the image and click on the button again to convert it back to a normal selection.
Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre det markerede. Klik på hurtigmaskeknappen for neden til venstre i et billedvindue. Ændr det markerede ved at tegne i billedet og klikke på knappen igen for at konvertere det tilbage til en normal markering.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
Du kan bruge tegneværktøjerne til at ændre markeringen. Klik på &quot;Ekspresmaske&quot;-knappen nederst til venstre i et billedvindue. Ændr markeringen ved at tegne i billedet og klik på knappen igen for at konvertere tilbage til en normal markering.
Suggested by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
13 of 3 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alan Mortensen, Joe Hansen, Ole Laursen.