Browsing Danish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Danish guidelines.
110 of 35 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
<big>Velkommen til Gimp'en!</big>
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
Hold <tt>Alt</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i "Lag"-vinduet for at vise masken direkte.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
Hold <tt>Ctrl</tt> nede og klik på lagmaskens miniature i "Lag"-vinduet for at slå effekten af lagmasken til og fra.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
Hold <tt>Ctrl</tt>-tasten nede og klik med spandudfyldningsværktøjet for at få det til at bruge baggrundsfarven i stedet for forgrundsfarven.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
<tt>Ctrl</tt>-træk med værktøjet rotation vil begrænse rotationen til 15 graders vinkler.
Translated by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
Hold skiftetasten nede og klik på øjeikonet i "Lag"-vinduet for at skjule alle lag pånær dette. Et klik igen viser alle lag.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Shared:
<tt>Skift</tt>-klik på øjeikonet i dialogen Lag for at skjule alle lag på nær dette. <tt>Skift</tt>-klik igen for at vise alle lag.
Suggested by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
En flydende markering skal forankres til et nyt lag eller det sidste aktive lag, før der kan foretages andre handlinger på billedet. Klik på &quot;Nyt lag&quot;- eller &quot;Forankr lag&quot;-knappen i dialogen Lag eller brug menuerne til at gøre det samme.
Translated by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
Hvis du aktiverer &quot;Dynamiske tastegenvejerne&quot; under indstillingerne, kan du omdefinere genvejstaster i menuerne. Bring en menu frem, peg på et menupunkt og tryk den ønskede tastekombination. Genvejen bliver gemt når du afslutter Gimp'en hvis rne&quot;Gem tastegenveje&quot; er aktiveret.
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
mon ikke 'dynamic' dækker over noget i retning af det skrevne
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
Klik og træk på en lineal for at placere en hjælpelinje i billedet. Alle markeringer som bliver flyttet, vil blive rettet ind efter hjælpelinjerne. Du kan fjerne linjerne igen ved at trække dem af billedet med værktøjet Flyt.
Translated by Alan Mortensen on 2018-10-02
Located in ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
Hvis nogle af din indskannede fotografier ikke ser farverige nok ud, kan du let forbedre deres farvetoneinterval med &quot;Auto&quot;-knappen i niveauværktøjet (Lag-&gt;Farver-&gt;Niveauer). Hvis der er farveudblødninger, kan du rette dem med kurveværktøjet (Lag-&gt;Farver-&gt;Kurver).
Translated and reviewed by Ole Laursen on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
110 of 35 results

This translation is managed by De danske oversættere af Ubuntu, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alan Mortensen, Joe Hansen, Ole Laursen.