Translations by Anders Henriksen

Anders Henriksen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 453 results
65.
ascending
2005-08-04
stigende
66.
General
2005-08-04
Generelt
67.
View program:
2005-08-04
Visningprogram:
68.
The default program used to view files. If this is blank, the internal file viewer will be used
2005-08-04
Det program som brukes for å lese filer. Hvis ikke annet oppgis vil det interne visningsprogrammes bli brukt.
69.
Edit program:
2005-08-04
Redigeringsprogram:
70.
The default program used to edit files.
2005-08-04
Det program som brukes til å redigere filer.
71.
Startup Directory:
2005-08-04
Oppstartskatalog:
72.
The default directory gFTP will go to on startup
2005-08-04
Katalogen som gFTP vil starte opp i.
73.
Max Log Window Size:
2005-08-04
Maksimal loggvindustørrelse:
74.
The maximum size of the log window in bytes for the GTK+ port
2005-08-04
Maksimal størrelse på loggvinduet i bytes (for "GTK+"-versjonen)
75.
Remote Character Sets:
2005-08-04
Eksterne tegnsett:
81.
Append file transfers
2005-08-04
Legg til filoverføringer
82.
Append new file transfers onto existing ones
2005-08-04
Legg nye filoverføringer til de eksisterende.
83.
Do one transfer at a time
2005-08-04
Gjør en overføring av gangen
84.
Do only one transfer at a time?
2005-08-04
Overfør kun en fil av gangen?
85.
Overwrite by Default
2005-08-04
Overskriv som standard
86.
Overwrite files by default or set to resume file transfers
2005-08-04
Overskriv fil eller fortsett overføring fra slutten av fila
87.
Preserve file permissions
2005-08-04
Bevar filrettigheter
88.
Preserve file permissions of transfered files
2005-08-04
Bevar filrettighetene på overførte filer
91.
Refresh after each file transfer
2005-08-04
Oppdater etter hver filoverføring
92.
Refresh the listbox after each file is transfered
2005-08-04
Oppdater kataloglisten etter hver filoverføring
93.
Sort directories first
2006-08-23
Sorter kataloger øverst
94.
Put the directories first then the files
2005-08-04
Send kataloger først, deretter filer
95.
Show hidden files
2005-08-04
Vis skjulte filer
96.
Show hidden files in the listboxes
2005-08-04
Vis skjulte filer i kataloglistene
99.
Start file transfers
2005-08-04
Start filoverføringer
103.
Network
2005-08-04
Nettverk
104.
Network timeout:
2005-08-04
Nettverkstimeout:
106.
Connect retries:
2005-08-04
Oppkoblingsforsøk:
108.
Retry sleep time:
2005-08-04
Tid mellom oppkoblingsforsøk
109.
The number of seconds to wait between retries
2005-08-04
Antall sekunder mellom gjenoppkoblingsforsøk
110.
Max KB/S:
2006-08-23
Max KB/s:
111.
The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)
2005-08-04
Maximal båndbredde i KB/s. Sett til 0 for å koble ut.
114.
Default Protocol:
2005-08-04
Forvalgt protokoll:
115.
This specifies the default protocol to use
2005-08-04
Spesifiserer standardprotokoll
117.
This defines what will happen when you double click a file in the file listboxes. 0=View file 1=Edit file 2=Transfer file
2005-08-04
Dette definerer hva som skjer hvis man dobbeltklikker på en fil i kataloglisten. 0=Les fil, 1=Rediger fil, 2=Send fil
118.
The default width of the local files listbox
2005-08-04
Standardbredden på listen av lokale filer hvis ikke annet oppgis
119.
The default width of the remote files listbox
2005-08-04
Standardbredden på listen av fjerne filer hvis ikke annet oppgis
120.
The default height of the local/remote files listboxes
2005-08-04
Høyden på lister av lokale/fjerne filer hvis ikke annet oppgis
121.
The default height of the transfer listbox
2005-08-04
Høyden på overføringslisten hvis ikke annet oppgis
122.
The default height of the logging window
2005-08-04
Høyden på loggen hvis ikke annet oppgis
123.
The width of the filename column in the transfer window. Set this to 0 to have this column automagically resize.
2005-08-04
Bredden på filnavnskolonner i overføringsvinduet. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk.
126.
The width of the filename column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på filnavnskolonner i kataloglister. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
127.
The width of the size column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på størrelseskolonnen i kataloglistene. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
128.
The width of the user column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på eierkolonnen i kataloglistene. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
129.
The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på gruppekolonnen i kataloglistene. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
130.
The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på datokolonnen i kataloglistene. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
131.
The width of the attribs column in the file listboxes. Set this to 0 to have this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column
2005-08-04
Bredden på attributtkolonnen i kataloglistene. Hvis denne er satt til 0 kommer de til å endre størrelse automagisk. Hvis den er satt til -1 tas kolonnene ikke med
132.
The color of the commands that are sent to the server
2005-08-04
Fargen på kommandoene som sendes til tjeneren
133.
The color of the commands that are received from the server
2005-08-04
Fargen på kommandoene som mottas fra tjeneren