Translations by Anders Henriksen

Anders Henriksen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101150 of 453 results
134.
The color of the error messages
2005-08-04
Fargen på feilmeldingene
135.
The color of the rest of the log messages
2005-08-04
Fargen på resten av loggmeldingene
136.
FTP
2005-08-04
FTP
138.
HTTP
2005-08-04
HTTP
139.
HTTPS
2005-08-04
HTTPS
140.
Local
2005-08-04
Lokal
141.
SSH2
2005-08-04
SSH2
142.
Bookmark
2005-08-04
Bokmerke
144.
File transfer will be throttled to %.2f KB/s
2005-08-04
Filoverføringshastighet vil bli begrenset til %.2f KB/s
146.
Loading directory listing %s from cache (LC_TIME=%s)
2006-09-13
Henter katalogliste %s fra cache
147.
Loading directory listing %s from server (LC_TIME=%s)
2006-08-23
Henter katalogliste %s fra cache
152.
Error: Cannot write to cache: %s
2005-08-04
Feil: Kunne ikke skrive til cache: %s
153.
Error: Could not find bookmark %s
2005-08-04
Feil: Kunne ikke finne bokmerke %s
154.
Bookmarks Error: The bookmark entry %s does not have a hostname
2005-08-04
Feil i bokmerker: Bokmerkeoppføring %s har ikke et vertsnavn
155.
The protocol '%s' is currently not supported.
2005-08-04
Protokollen «%s» støttes ikke enda
156.
Looking up %s
2005-08-04
Slår opp %s
157.
Cannot look up hostname %s: %s
2005-08-04
Kunne ikke slå opp hostname %s: %s
158.
Failed to create a socket: %s
2005-08-04
Kunne ikke opprette tilkobling: %s
159.
Trying %s:%d
2005-08-04
Prøver med %s:%d
160.
Cannot connect to %s: %s
2005-08-04
Kunne ikke koble til %s: %s
163.
Error: Cannot set close on exec flag: %s
2007-03-11
2006-08-23
Feil: Kunne ikke åpne lokal fil %s: %s
164.
Connected to %s:%d
2005-08-04
Koblet til %s:%d
165.
Connection to %s timed out
2005-08-04
Tid for oppkoblingsforsøk mot %s gikk ut
168.
Error: Remote site %s disconnected. Max retries reached...giving up
2005-08-04
Feil: Vertsmaskinen %s koblet fra. Maks antall forsøk nådd... gir opp
169.
Error: Remote site %s disconnected. Will reconnect in %d seconds
2005-08-04
Feil: Vertsmaskinen %s koblet ned. Nytt forsøk om %d sekunder
170.
Cannot open master pty %s: %s
2005-08-04
Kan ikke åpne master pty %s: %s
171.
Cannot create a socket pair: %s
2005-08-04
Kunne ikke opprette tilkobling: %s
172.
Error: Cannot execute ssh: %s
2005-08-04
Feil: Kan ikke kjøre ssh: %s
173.
Cannot fork another process: %s
2005-08-04
Kunne ikke opprette underprosess: %s
174.
Proxy hostname:
2005-08-04
Proxytjener:
175.
Firewall hostname
2005-08-04
Brannmur:
176.
Proxy port:
2005-08-04
Proxy-port:
177.
Port to connect to on the firewall
2005-08-04
Port for å koble til brannmuren
178.
Proxy username:
2005-08-04
Proxybrukernavn:
179.
Your firewall username
2005-08-04
Ditt brukernavn i brannmuren
180.
Proxy password:
2005-08-04
Proxypassord:
181.
Your firewall password
2005-08-04
Ditt passord i brannmuren
182.
Use HTTP/1.1
2005-08-04
Bruk HTTP/1.1
183.
Do you want to use HTTP/1.1 or HTTP/1.0
2005-08-04
Vil du bruke HTTP/1.1 eller HTTP/1.0
184.
Received wrong response from server, disconnecting Invalid chunk size '%s' returned by the remote server
2006-09-13
Mottok uventet svar fra server
185.
Disconnecting from site %s
2005-08-04
Kobler fra vertsmaskin %s
187.
Cannot retrieve file %s
2005-08-04
Kan ikke hente fil %s
188.
Retrieving directory listing...
2005-08-04
Henter katalogliste...
190.
SITE command
2005-08-04
SITE-kommando
191.
user@host
2005-08-04
bruker@vertsmaskin
192.
user@host:port
2005-08-04
bruker@vertsmaskin:port
193.
AUTHENTICATE
2005-08-04
AUTHENTICATE
194.
user@host port
2005-08-04
bruker@vertsmaskin-port
195.
user@host NOAUTH
2005-08-04
bruker@vertsmaskin NOAUTH