Translations by Anders Henriksen

Anders Henriksen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

401450 of 453 results
566.
Close
2005-08-04
Lukk
567.
Compare Windows
2005-08-04
Sammenlign vinduer
570.
All Files
2005-08-04
Alle filer
571.
] (Cached) [
2005-08-04
] (Cached) [
572.
Not connected
2005-08-04
Ikke oppkoblet
573.
Error opening file %s: %s
2006-09-13
gFTP-feil: Feil ved åpning av fil %s
574.
%s: Not connected to a remote site
2005-08-04
%s: Ikke koblet til noen vertsmaskin
575.
%s: This feature is not available using this protocol
2005-08-04
%s: Den funksjonen er ikke tilgjengelig i denne protokollen
576.
%s: You must only have one item selected
2005-08-04
%s: Du kan bare velge én
577.
%s: You must have at least one item selected
2005-08-04
%s: Du må velge minst én
578.
Change
2005-08-04
Endre
579.
Add
2005-08-04
Legg til
583.
Getting directory listings
2005-08-04
Henter katalogliste
584.
Stop
2005-08-04
Stopp
585.
Received %ld directories and %ld files
2005-08-04
Mottok %ld kataloger og %ld filer
586.
gFTP Error: Cannot find file %s in %s or %s
2005-08-04
gFTP-feil: Kan ikke finne filen %s i verken %s eller %s
587.
Edit Host
2005-08-04
Rediger vertsmaskinoppføring
588.
Add Host
2005-08-04
Legg til vertsmaskin
591.
Domain
2005-08-04
Domene
592.
Network Address
2005-08-04
Nettverksadresse
594.
Netmask
2005-08-04
Nettverksmaske
597.
Local Hosts
2005-08-04
Lokale vertsmaskiner
598.
Edit
2005-08-04
Rediger
600.
Options
2005-08-04
Alternativer
601.
Receiving file names...
2005-08-04
Tar imot filnavn...
602.
Connecting...
2005-08-04
Kobler opp...
603.
Retrieve Files: Not connected to a remote site
2005-08-04
Motta filer: Ikke koblet til noen vertsmaskin
604.
Error: Child %d returned %d
2005-08-04
Feil: Underprosess %d ga returverdi %d
605.
Child %d returned successfully
2005-08-04
Underprosess %d ble avsluttet normalt
606.
Error: Child %d did not terminate properly
2006-09-13
Feil: Underprosess %d ga returverdi %d
607.
Error: Cannot get information about file %s: %s
2005-08-04
Feil: Kan ikke få informasjon om fil %s: %s
608.
File %s was not changed
2005-08-04
Fil %s ble ikke endret
610.
Edit File
2005-08-04
Rediger fil
611.
Finished
2005-08-04
Ferdig
612.
Stopping the transfer of %s
2005-08-04
Stopper overføringen av %s
614.
%d%% complete, %02d:%02d:%02d est. time remaining. (File %ld of %ld)
2007-03-11
2006-08-23
%d%% ferdige, omtrent %02d:%02d:%02d igjen. (Fil %d av %d)
615.
Recv %s of %s at %.2fKB/s, %02d:%02d:%02d est. time remaining
2005-08-04
Mottar %s av %s med %.2fkB/s, gjenstående tid beregnes til %02d:%02d:%02d
616.
Recv %s of %s, transfer stalled, unknown time remaining
2005-08-04
Mottar %s av %s, men overføringen har stanset opp, gjenstående tid ukjent
617.
Retrieving file names...%s bytes
2005-08-04
Henter filnavn... %s bytes
618.
There are no file transfers selected
2005-08-04
Du har ikke valgt noen overføringer
619.
Stopping the transfer on host %s
2005-08-04
Stopper overføringen til/fra vertsmaskin %s
620.
Skipping file %s on host %s
2005-08-04
Hopper over %s på vertsmaskin %s
621.
View
2005-08-04
Vis
622.
View: %s is a directory. Cannot view it.
2005-08-04
Lis: %s er en katalog, og kan ikke vises.
623.
Edit: You must specify an editor in the options dialog
2005-08-04
Rediger: Du må oppgi et redigeringsprogram i alternativer-dialogboksen
624.
Edit: %s is a directory. Cannot edit it.
2005-08-04
Rediger: %s er en katalog, og kan ikke redigeres.
625.
View: Cannot fork another process: %s
2005-08-04
Vis: Kunne ikke opprette underprosess: %s
626.
Running program: %s %s
2005-08-04
Starter program: %s %s
627.
Opening %s with %s
2005-08-04
Åpner %s med %s