Translations by Barış Ürüm

Barış Ürüm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 118 results
172.
%s: malformed file name or URI.
2006-06-10
%s: formu bozuk dosya adı veya URI.
196.
Found and replaced %d occurrence
Found and replaced %d occurrences
2006-06-10
%d ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
197.
Found and replaced one occurrence
2006-06-10
Bir ortaya çıkış bulundu ve yer değiştirildi
198.
Phrase not found
2006-06-10
Parça bulunamadı
199.
Unsaved Document %d
2006-06-10
%d Kaydedilmemiş Belge
231.
C_haracter Coding:
2006-06-10
_Karakter Kodlaması
232.
There was an error displaying help.
2006-06-10
Yardım görüntülenirken bir hata oluştu.
235.
gedit cannot handle %s locations.
2006-06-10
metin düzenleyici %s adreslerini düzenleyemez.
255.
%s is not a regular file.
2006-06-10
%s tanınan bir dosya değil.
265.
_Edit Anyway
2006-06-10
_Yine de Düzenle
271.
The file %s has been modified since reading it.
2006-06-10
%s dosyası son açıldığı/kaydedildiği halinden değiştirilmiş.
272.
If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?
2006-06-10
Eğer kaydederdeniz, tüm dış kaynaklı değişiklikler kaybolabilir. Kaydetmek istiyor musunuz?
273.
Could not create a backup file while saving %s
2006-06-10
%s kaydedilirken bir yedek dosyası oluşturulamadı
274.
Could not create a temporary backup file while saving %s
2006-06-10
%s kaydedilirken geçici bir yedek dosyası oluşturulamadı
275.
gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?
2006-06-10
metin düzenleyici dosyanın yeni kopyasını kaydederken eski kopyasının yedeğini alamadı. Bu uyarıyı dikkate almadan dosyayı kaydedebilirsiniz, ancak bir hata oluştuğunda eski kopyayı kaybedebilirsiniz. Kaydetmek istiyor musunuz?
288.
Could not save the file %s.
2006-06-10
%s kaydedilemedi.
294.
Close document
2006-06-10
Belgeyi kapat
295.
Empty
2006-06-10
Boş
296.
Hide panel
2006-06-10
Paneli gizle
323.
Show the previous page
2006-06-10
Önceki sayfayı göster
324.
Show the next page
2006-06-10
Sonraki sayfayı göster
325.
Current page (Alt+P)
2006-06-10
Şimdiki sayfa (Alt+P)
326.
of
2006-06-10
den
327.
Page total
2006-06-10
Sayfa toplamı
328.
The total number of pages in the document
2006-06-10
Belgedeki sayfaların toplamı
329.
Show multiple pages
2006-06-10
Çok sayıda sayfa göster
330.
Zoom 1:1
2006-06-10
Yaklaşma 1:1
331.
Zoom to fit the whole page
2006-06-10
Tüm sayfayı gösterecek biçimde yaklaş
332.
Zoom the page in
2006-06-10
Yaklaş
333.
Zoom the page out
2006-06-10
Uzaklaş
335.
Close print preview
2006-06-10
Yazma önizlemesini kapat
337.
Page Preview
2006-06-10
Sayfa Önizlemesi
338.
The preview of a page in the document to be printed
2006-06-10
Belgede yazdırılacak bir sayfanın önizlemesi
342.
There is a tab with errors
There are %d tabs with errors
2006-06-10
Bir etikette hatalar var
344.
Reverting %s from %s
2006-06-10
%s %s'den geri dönüştürülüyor
345.
Reverting %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülüyor
346.
Loading %s from %s
2006-06-10
%s %s'den açılıyor
347.
Loading %s
2006-06-10
Açılıyor %s
348.
Saving %s to %s
2006-06-10
%s %s'ye kaydediliyor
349.
Saving %s
2006-06-10
%s Kaydediliyor
351.
Error opening file %s
2006-06-10
%s açılırken hata oluştu
352.
Error reverting file %s
2006-06-10
%s geri dönüştürülürken hata oluştu
353.
Error saving file %s
2006-06-10
%s Kaydedilirken hata oluştu
379.
Page Set_up...
2006-06-10
Sayfa D_üzeni
381.
Print Previe_w
2006-06-10
Yazma _Önizlemesi
384.
Print the current page
2006-06-10
Sayfayı yazdır
387.
Redo the last undone action
2006-06-10
Geri alınmış hareketi ileri al
403.
_Clear Highlight
2006-06-10
Dikkat _Başlığını Temizle
404.
Clear highlighting of search matches
2006-06-10
Arama eşleşmelerinin başlıklarını temizle
421.
Show or hide the toolbar in the current window
2006-06-10
Şu anki pencerede alet kutusunu göster veya gizle