Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 901 results
1.
Didn't understand `%s' (expected integer)
Neporozumel som `%s' (očakával som celočíselnú hodnotu)
Translated by tuharsky on 2007-09-19
2.
Integer `%s' is too large or small
Celočíselná hodnota `%s' je príliš malá alebo veľká
Translated by tuharsky on 2007-09-19
3.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
Nerozumel som `%s' (očakával som pravda alebo nepravda)
Translated by tuharsky on 2007-09-19
4.
Text contains invalid UTF-8
Text obsahuje neplatné UTF-8
Translated by tuharsky on 2007-09-19
5.
Common Desktop Environment (CDE)
Common Desktop Environment (CDE)
Translated by tuharsky on 2007-09-19
6.
This session logs you into CDE
Táto relácia Vás prihlási do prostredia CDE
Translated by tuharsky on 2008-01-16
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-26
In upstream:
Toto sedenie vás prihlási do prostredia CDE
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
7.
Run Xclient script
Spustiť skript Xclient
Translated by Pavol Šimo on 2008-03-12
8.
This session runs the Xclients script
Táto relácia spúšťa Xclient skript
Translated by tuharsky on 2007-09-19
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-26
9.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and reconfigure the X server. Then restart GDM.
Nedá sa spustiť X server (grafické rozhranie). Asi nie je správne nastavený. Budete sa musieť prihlásiť na konzolu a znovu spustiť program pre nastavenie X serveru. Potom reštartujte GDM.
Translated by tuharsky on 2007-09-19
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-26
10.
Would you like to try to configure the X server? Note that you will need the root password for this.
Chcete, aby som sa pokúsil spustiť program pre jeho nastavenie? Uvedomte si, že na to budete potrebovať heslo správcu.
Translated by Pavol Šimo on 2008-03-12
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-09-26
110 of 901 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Dusan Kazik, Jozef Káčer, Marcel Telka, Marek Klein, Martin, Miroslav Ďurian, Pavol Šimo, Peter Chabada, Peter Mann, Radoslav Zelenák, helix84, pudleek, tuharsky.