Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 901 results
1.
Didn't understand `%s' (expected integer)
Skjønte ikkje «%s» (venta heiltal)
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Forsto ikke «%s» (forventet heltall)
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Espen Stefansen on 2007-08-29
2.
Integer `%s' is too large or small
Heiltalet «%s» er for lite eller for stort
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Heltall «%s» er for stort eller lite
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Espen Stefansen on 2007-08-29
3.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
Forstod ikkje «%s» (venta sann eller usann)
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Forsto ikke «%s» (forventet true eller false)
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Espen Stefansen on 2007-08-29
Forsto ikke «%s» (forventet sann eller usann)
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Kjartan Maraas on 2006-03-19
4.
Text contains invalid UTF-8
Teksten inneheld ugyldig UTF-8
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Teksten inneholder ugyldig UTF-8
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Espen Stefansen on 2007-06-03
Tekst inneholder ugyldig UTF-8
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Kjartan Maraas on 2006-03-19
5.
Common Desktop Environment (CDE)
Common Desktop Environment (CDE)
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
6.
This session logs you into CDE
Denne økta loggar deg inn i CDE
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2005-11-08
Suggestions:
Denne sesjonen logger deg inn til CDE
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Kjartan Maraas on 2005-11-08
7.
Run Xclient script
Køyr Xclient-skript
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Kjør Xclient-skript
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Kjartan Maraas on 2007-03-04
8.
This session runs the Xclients script
Denne økta køyrer Xclients-skriptet
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
Suggestions:
Denne sesjonen kjører Xclient-skript
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Kjartan Maraas on 2007-03-04
9.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and reconfigure the X server. Then restart GDM.
Klarte ikkje starta X-tenaren (det grafiske grensesnittet). X-tenaren er mest truleg ikkje sett opp rett. Du må logga inn på eit konsoll og stilla inn X. Start så GDM på nytt.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-07-03
Reviewed by Torstein A. W. on 2011-01-16
Suggestions:
Klarte ikke å starte X server (ditt grafiske grensesnitt). Det er sannsynligvis ikke satt opp riktig. Du må å logge inn via konsollet og rekonfigurere X serveren. Deretter må GDM restartes.
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Karianne Fog Heen on 2006-05-02
10.
Would you like to try to configure the X server? Note that you will need the root password for this.
Vil du endra innstillingane for X-tenaren? Merk: du må ha root-tilgang for å gjera dette.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-10-06
Reviewed by Torstein A. W. on 2011-01-16
Suggestions:
Vil du forsøke å konfigurere X-tjeneren? Du vil trenge administratorpassordet for å gjøre dette.
Norwegian Bokmal gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Øivind Hoel on 2005-12-14
110 of 901 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Knut Karevoll, Tor Egil Hoftun Kvæstad, Åsmund Steen Skjæveland.