Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 57 results
96.
Restart GDM, Restart machine, Suspend, Hibernate, or Halt request when there is no system menu from display %s
(no translation yet)
97.
Restart GDM, Restart machine, Suspend, Hibernate, or Halt request from a non-static display %s
(no translation yet)
621.
This theme cannot be deleted at this point. If you wish to delete this theme switch to "Selected only" mode, and deselect it by choosing a different theme.
(no translation yet)
Suggestions:
Denne drakta kan ikkje slettast no. Dersom du vil sletta denne drakta må du fyrst gå til «berre valde»-modus og velja ei anna drakt.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
632.
Since no themes were selected in random theme mode switching back to single theme mode.
(no translation yet)
Suggestions:
Går tilbake til enkeltdrakt, sidan ingen drakter var valde i tilfeldig modus.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
643.
<b>Note:</b> You can select different commands from the drop-down list, and modify them through relevant fields located below. To save changes press Apply Command Changes button.
(no translation yet)
Suggestions:
<b>Merk:</b> Du kan velja ulike kommandoar frå rullegardinmenyen, og endra dei gjennom dei høvelege felta under. Trykk «Ta i bruk kommandoendringar» for å lagra endringane.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
653.
Adds a chooser button to the Actions menu that will restart the current X server with a chooser. XDMCP does not need to be enabled on the local computer for this to work.
(no translation yet)
Suggestions:
Legg til ein veljarknapp på «Handlingar»-menyen for å omstarta den køyrande X-tenaren med ein veljar. XDMCP treng ikkje å vera slått på på den lokale datamaskinen for at dette skal virka.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
656.
Allow changing the GTK+ (widget) theme from the greeter. Currently this only affects the standard greeter. The theme will stay in effect on this display until changed and will affect all the other windows that are put up by GDM.
(no translation yet)
Suggestions:
Tillat endring av GTK+-(kontroll-)drakta i velkomsten. Dette påverkar berre standardvelkomsten. Drakta vil vera i bruk på dette displayet inntil endra, og vil påverka alle andre vindauge som er opna av GDM.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
658.
Allow logi_n if group write permissions on user's home directory
(no translation yet)
Suggestions:
Tillat påloggi_ng dersom gruppa kan skriva til heimemappa til brukaren
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
659.
Allow login _if all write permissions on user's home directory
(no translation yet)
Suggestions:
Tillat påloggi_ng dersom alle kan skriva til heimemappa til brukaren
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
660.
Allow world writable files and directories.
(no translation yet)
Suggestions:
Tillat filer og mapper som alle kan skriva til.
Norwegian Nynorsk gdm in Ubuntu Hardy package "gdm" by Åsmund Steen Skjæveland on 2008-03-12
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Rødseth, Anders Aase Martinsen, Espen Stefansen, Frank F. Burmo, Geir Hauge, Ingar Saltvik, Karianne Fog Heen, Kjartan Maraas, Kjartan Maraas, Mats Taraldsvik, Morten Mytting Wang, Pål Grønås Drange, Thor K. H., Tor Harald Thorland, efikkan, Åka Sikrom, Øivind Hoel.