Browsing Macedonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 901 results
1.
Didn't understand `%s' (expected integer)
Не го разбрав „%s“ (очекував целобројна вредност)
Translated by Јован Наумовски on 2007-09-10
2.
Integer `%s' is too large or small
Целобројната вредност „%s“ е премала или преголема
Translated by Јован Наумовски on 2007-09-10
3.
Didn't understand `%s' (expected true or false)
Не го разбрав „%s“ (очекував точно или неточно)
Translated by Јован Наумовски on 2007-09-10
4.
Text contains invalid UTF-8
Некстот содржи невалиден UTF-8
Translated by Јован Наумовски on 2007-09-10
5.
Common Desktop Environment (CDE)
Common Desktop Environment (CDE)
Translated by Јован Наумовски on 2007-09-10
6.
This session logs you into CDE
Оваа сесија ве најавува во CDE
Translated and reviewed by Arangel Angov on 2005-11-08
7.
Run Xclient script
Изврши Xclient скрипта
Translated and reviewed by Јован Наумовски on 2007-03-04
8.
This session runs the Xclients script
Оваа сесија ја извршува Xclients скрипта
Translated and reviewed by Јован Наумовски on 2007-03-04
9.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and reconfigure the X server. Then restart GDM.
Не можам да го подигнам X серверот (Вашиот графички интерфејс). Најверојатно тој не е поставен како што треба. Потребно е да се најавите во конзола и повторно да го извршите кофигурацискиот програм на X. Потоа рестартирајте го GDM.
Translated and reviewed by Јован Наумовски on 2006-08-25
10.
Would you like to try to configure the X server? Note that you will need the root password for this.
Дали сакате да пробате да го конфигурирате X серверот? Имајте на ум дека за ова ќе Ви биде потребна лозинката за root.
Translated by Arangel Angov on 2005-11-06
Reviewed by Arangel Angov on 2007-06-18
110 of 901 results

This translation is managed by Ubuntu Macedonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arangel Angov, Tomislav Markovski, zakovski, Јован Наумовски, Ицко.