Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
1120 of 37 results
77.
Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s
Nepavyko įrašyti PID failo %s, tkriausiai diske nėra vietos. Klaida: %s
Translated by Žygimantas Beručka on 2007-08-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
Įrašyti PID rinkmenos %s nepavyko, tkriausiai diske nėra vietos. Klaida: %s
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
Located in ../daemon/gdm.c:200 ../daemon/gdm.c:208 ../daemon/gdm.c:1500 ../daemon/gdm.c:1508
114.
GDM already running. Aborting!
GDM jau paleista. Nutraukiama!
Translated by Žygimantas Beručka on 2008-01-16
Reviewed by Gintautas Miliauskas on 2008-03-22
In upstream:
GDM jau paleistas. Nutraukiama!
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
136.
%s: Could not open logfile for display %s!
%s: Nepavyko atverti ekrano %s žurnalo failo!
Translated by Mantas Kriaučiūnas on 2006-05-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
%s: Nepavyko atverti ekrano %s žurnalo rinkmenos!
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
Located in ../daemon/gdm-server.c:434
163.
No servers were defined in the configuration file and XDMCP was disabled. This can only be a configuration error. GDM has started a single server for you. You should log in and fix the configuration. Note that automatic and timed logins are disabled now.
Konfigūracijos faile nebuvo nurodytas nei vienas serveris ir XDMCP buvo išjungtas. Tai gali būti tik konfigūracijos klaida. Taigi aš Jums paleidau vieną serverį. Jūs turėtumėte prisijungti ir pataisyti konfigūraciją. Pastebėkite, kad dabar automatiniai ir uždelsti prisijungimai yra išjungti.
Translated by Mantas Kriaučiūnas on 2006-05-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
Konfigūracijos rinkmenoje nebuvo nurodytas nei vienas serveris ir XDMCP buvo išjungtas. Tai gali būti tik konfigūracijos klaida. Taigi aš Jums paleidau vieną serverį. Jūs turėtumėte prisijungti ir pataisyti konfigūraciją. Pastebėkite, kad dabar automatiniai ir uždelsti prisijungimai yra išjungti.
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
184.
No Exec line in the session file: %s. Running the GNOME failsafe session instead
Jūsų seanso faile %s nėra Exec eilutės. Vietoje to paleidžiamas atsarginis GNOME seansas
Translated by Žygimantas Beručka on 2007-08-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
Sesijos rinkmenoje %s nėra Exec eilutės. Vietoje to paleidžiama atsarginė sesijos
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
201.
%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting.
%s: Vykdant PostLogin scenarijų, gautas rezultatas > 0. Nutraukiama.
Translated and reviewed by Vytas on 2007-03-14
In upstream:
%s: Vykdant PostLogin skriptą, gautas rezultatas > 0. Nutraukiama.
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
204.
User's $HOME/.dmrc file is being ignored. This prevents the default session and language from being saved. File should be owned by user and have 644 permissions. User's $HOME directory must be owned by user and not writable by other users.
Naudotojo $HOME/.dmrc failas ignoruojamas. Tai neleidžia išsaugoti numatytojo seanso ir kalbos. Failas turėtų priklausyti šiam naudotojui ir turėti 644 leidimus. Naudotojo $HOME aplankas turi priklausyti savininkui ir kiti naudotojai turi neturėti teisės į jį rašyti.
Translated by Žygimantas Beručka on 2007-08-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
Naudotojo $HOME/.dmrc rinkmena ignoruojama. Tai neleidžia išsaugoti įprastos sesijos ir kalbos. Rinkmena turėtų priklausyti šiam naudotojui ir turėti 644 leidimus. Naudotojo $HOME aplankas turi priklausyti savininkui ir kiti naudotojai turi negalėti į jį rašyti.
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
205.
GDM could not write to your authorization file. This could mean that you are out of disk space or that your home directory could not be opened for writing. In any case, it is not possible to log in. Please contact your system administrator
GDM nepavyko įrašyti jūsų autorizacijos failo. Taip gali būti dėl to, kad diske trūksta laisvos vietos arba jūsų namų aplanko nepavyko atverti rašymui. Bet kuriuo atveju, prisijungti neįmanoma. Susisiekite su savo sistemos administratoriumi.
Translated by Žygimantas Beručka on 2007-08-29
Reviewed by Vytas on 2007-03-14
In upstream:
GDM negali įrašyti jūsų autorizacijos rinkmenos. Taip gali būti dėl to, kad diske trūksta laisvos vietos arba į Jūsų namų katalogą uždraustas rašymas. Pasiklauskite savo sistemos administratoriaus.
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
208.
View details (~/.xsession-errors file)
Žiūrėti išsamią informaciją (failas ~/.xsession-errors)
Translated by Žygimantas Beručka on 2007-08-29
Reviewed by Žygimantas Beručka on 2007-03-12
In upstream:
Žiūrėti detales (~/.xsession-errors rinkmena)
Suggested by Žygimantas Beručka on 2006-03-09
289.
Cannot connect to remote server
Nepavyko prisijungti prie nutolusio serverio
Translated by Žygimantas Beručka on 2006-09-07
Reviewed by Gintautas Miliauskas on 2008-03-22
In upstream:
Nepavyko prisijungti prie nuotolinio serverio
Suggested by Žygimantas Beručka on 2005-11-08
1120 of 37 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eglė, Gintautas Miliauskas, Jonas Slivka, Julius Vitkauskas, Mantas Kriaučiūnas, Marius Gedminas, Vytas, aurisc4, Žygimantas Beručka.