Translations by Zuza Software Foundation

Zuza Software Foundation has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 453 results
6.
This session logs you into CDE
2005-11-08
Hierdie sessie meld jou aan by CDE
11.
Please type in the root (privileged user) password.
2005-11-08
Tik asseblief die stam (bevoorregte gebruiker) wagwoord in.
15.
Would you like to view the detailed X server output as well?
2005-11-08
Wil jy die gedetaileerde X-bedienerafvoer ook bekyk?
20.
GNOME
2005-11-08
GNOME
21.
This session logs you into GNOME
2005-11-08
Hierdie sessie laat jou aanmeld by GNOME
24.
%s: Could not write new authorization entry: %s
2005-11-08
%s: Kon nie nuwe magtigings-toegang skryf nie: %s
25.
%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace
2005-11-08
%s: Kon nie nuwe magtigings-toegang skryf nie. Moontlik uit disketspasie
26.
GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of diskspace.%s%s
2005-11-08
GDM kon nie 'n nuwe magtigings-toegang na disket skryf nie. Moontlik uit disketspasie.%s%s
27.
%s: Could not make new cookie file in %s
2005-11-08
%s: Kon nie 'n nuwe koekie-lêer skep in %s nie
28.
%s: Cannot safely open %s
2005-11-08
%s: Kon nie met veiligheid %s open nie
29.
%s: Could not open cookie file %s
2005-11-08
%s: Kon nie koekie-lêer %s open nie
30.
%s: Could not lock cookie file %s
2005-11-08
%s: Kon nie koekie-lêer %s toesluit nie
31.
%s: Could not write cookie
2005-11-08
%s: Kon nie koekie skryf nie
32.
%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s
2005-11-08
%s: Ignoreer koekie-lêer %s wat verdag voorkom
33.
Can't write to %s: %s
2005-11-08
Kan nie skryf na %s: %s
34.
The display server has been shut down about 6 times in the last 90 seconds. It is likely that something bad is going on. Waiting for 2 minutes before trying again on display %s.
2005-08-03
Die beeld-bediener is omtrent 6 keer in die laaste 90 sekondes afgesluit. Iets verdag gaan waarskynlik aan. Ek sal 2 minute wag voordat ek weer op beeld %s probeer.
35.
%s: Cannot create pipe
2005-11-08
%s: Kan nie pyp skep nie
37.
%s not a regular file!
2005-11-08
%s nie 'n gewone lêer nie!
38.
... File too long to display ...
2005-11-08
... Lêer te lank om te vertoon ...
39.
%s could not be opened
2005-11-08
%s kon nie geopen word nie
40.
%s: Cannot fork to display error/info box
2005-11-08
%s: Kan nie vurk om beeld fout/inligtings-boks te vertoon nie
41.
Welcome
2005-11-08
Welkom
42.
Welcome to %n
2008-01-16
Welkom by %n
44.
%s: Empty server command; using standard command.
2005-08-03
%s: Leë bedieneropdrag, gebruik standaard een.
45.
%s: Logdir %s does not exist or isn't a directory. Using ServAuthDir %s.
2005-11-08
%s: Aanmeldgids %s bestaan nie, of is nie 'n gids nie. Gebruik ServAuthDir %s.
47.
%s: Authdir %s does not exist. Aborting.
2005-11-08
%s: Magtigingsgids %s bestaan nie. Staak.
49.
%s: Authdir %s is not a directory. Aborting.
2005-11-08
%s: Magtingsgids %s is nie 'n gids nie. Staak.
51.
%s: Standard X server not found; trying alternatives
2005-08-03
%s: Standaard X-bediener nie gevind, probeer alternatiewe
52.
%s: No greeter specified.
2005-11-08
%s: Geen groeter gespesifiseer nie.
53.
%s: No remote greeter specified.
2005-11-08
%s: Geen afgeleë groeter gespesifiseer.
54.
%s: No sessions directory specified.
2005-11-08
%s: Geen sessiegids gespesifiseer nie.
55.
%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off
2005-08-03
%s: XDMPC was geaktiveer terwyl daar geen XDMCP ondersteuning was nie, skakel dit af
56.
%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!
2005-08-03
%s: XDMPC buite werking en geen plaaslike bedieners bepaal. Staak!
57.
%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Adding %s on :%d to allow configuration!
2005-08-03
%s: XDMCP buite werking en geen plaaslike bedieners bepaal. Voeg %s op by :%d om konfigurasie toe te laat.
70.
%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting.
2005-11-08
%s: Magtingsgids %s het verkeerde toestemmings %o. Behoort %o te wees. Staak.
71.
%s: Could not make socket
2005-11-08
%s: Kon nie sok skep nie
72.
%s: Could not bind socket
2005-11-08
%s: Kon nie sok bind nie
73.
%s: Could not make FIFO
2005-11-08
%s: Kon nie EIEU skep nie
74.
%s: Could not open FIFO
2005-11-08
%s: Kon nie EIEU open nie
76.
Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s
2005-08-03
Kan nie PID-lêer %s skryf nie, moontlik gebrek aan disketspasie. Fout: %s
77.
Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s
2005-08-03
Kan nie PID-lêer %s skryf nie, moontlik gebrek aan disketspasie. Fout: %s
80.
%s: Trying failsafe X server %s
2005-11-08
%s: Probeer faalbestande X-bediener %s
81.
%s: Running the XKeepsCrashing script
2005-11-08
%s: Besig om die XKeepsCrashing skrip te laat loop
83.
Failed to start X server several times in a short time period; disabling display %s
2005-11-08
Herhaaldelik gefaal om die X-bediener binne 'n kort periode te begin; stel %s-beeld buite werking
84.
Master suspending...
2005-11-08
Meester staak tydelik...
87.
System is shutting down, please wait ...
2005-11-08
Stelsel skakel af, wag asb. ...
88.
Master halting...
2005-11-08
Meester halt...
98.
%s: Aborting display %s
2005-11-08
%s: Staak beeld %s
99.
GDM restarting ...
2005-11-08
GDM begin oor...
100.
Failed to restart self
2005-11-08
Selfherlaai gefaal