Translations by BartekChom

BartekChom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
~
syntax error: invalid uid in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe uid w pliku statoverride
~
syntax error: invalid mode in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe mode w pliku statoverride
~
syntax error: invalid gid in statoverride file
2022-01-06
błąd składni: niewłaściwe gid w pliku statoverride: %s
~
Alternative %s unchanged because choice %s is not available.
2019-02-23
Niezmieniona alternatywa %s, ponieważ wybór %s jest niedostępny.
~
%s: failed to remove old backup '%.250s': %s
2019-02-23
%s: nie można usunąć starej kopii "%.250s": %s
~
could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s
2019-02-23
nie można ustalić stanu starego pliku "%.250s", plik nie będzie usuwany: %s
~
unable to delete old directory '%.250s': %s
2019-02-23
nie można usunąć starego katalogu "%.250s": %s
~
old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)
2019-02-23
stary plik konfiguracyjny "%.250s" był pustym katalogiem (i właśnie został usunięty)
~
old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and '%.250s')
2014-11-25
stary plik "%.250s" jest taki sam, jak kilka nowych plików! (zarówno "%.250s", jak i "%.250s")
~
old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)
2014-11-25
poprzedni plik konfiguracyjny "%.250s" był pustym katalogiem (i właśnie został usunięty)
~
Use --help for help about querying packages; Use --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL).
2014-11-25
Użyj --help, aby uzyskać pomoc o wyszukiwaniu pakietów. Użyj --licence, aby uzyskać informacje o prawach autorskich i braku gwarancji (GNU GPL).
289.
==> Keeping old config file as default.
2019-02-23
==> Domyślnie zostanie zachowany stary plik konfiguracyjny.
339.
cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)
2014-11-25
nie można rozwiązać problemu ze wstępnymi wymaganiami dla %.250s (potrzebne "dla %.250s)
365.
failed to open statoverride file
2022-01-06
nie można otworzyć pliku statoverride
367.
failed to fstat previous statoverride file
2019-02-23
nie można ustalić stanu starego pliku statoverride
371.
failed to fstat previous diversions file
2019-02-23
nie można ustalić stanu starej listy ominiętych plików
552.
cannot remove old files list
2019-02-23
nie można usunąć starej listy plików
553.
can't remove old postrm script
2019-02-23
nie można usunąć starego skryptu postrm