Browsing Vietnamese translation

66 of 1731 results
66.
Select a city in your country and time zone. If the indicated current time is incorrect even after selecting the correct time zone, you can adjust it after rebooting into the installed system.
Type: text
Description
Chọn một thành phố và múi giờ tại nơi bạn đang ở. Nếu giờ hiện tại không đúng sau khi bạn đã chỉnh múi giờ, bạn có thể chỉnh lại nó sau khi khởi động vào hệ thống đã được cài đặt.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Chọn một thành phố trong nước của bạn và múi giờ. Nếu giờ hiện tại không đúng sau khi bạn đã chỉnh múi giờ, bạn có thể chỉnh lại nó sau khi khởi động vào hệ thống đã được cài đặt.
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:10001
66 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.