Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
6372 of 1731 results
63.
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
Type: text
Description
Nếu bạn có kết nối Internet, hãy đọc các chú ý về thông tin phát hành để biết thông tin về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến bạn.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Nếu bạn có kết nối Internet, hãy đọc các chú ý về bản phát hành để biết thông tin về những vấn đề có thể ảnh hưởng tới bạn.
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:11001
64.
Release Notes
Type: text
Description
Thông tin Phát hành
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Chú ý về bản phát hành
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:12001
65.
Where are you?
Type: text
Description
Bạn đang ở đâu?
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../ubiquity.templates:13001
66.
Select a city in your country and time zone. If the indicated current time is incorrect even after selecting the correct time zone, you can adjust it after rebooting into the installed system.
Type: text
Description
Chọn một thành phố và múi giờ tại nơi bạn đang ở. Nếu giờ hiện tại không đúng sau khi bạn đã chỉnh múi giờ, bạn có thể chỉnh lại nó sau khi khởi động vào hệ thống đã được cài đặt.
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Chọn một thành phố trong nước của bạn và múi giờ. Nếu giờ hiện tại không đúng sau khi bạn đã chỉnh múi giờ, bạn có thể chỉnh lại nó sau khi khởi động vào hệ thống đã được cài đặt.
Suggested by Anh Vu on 2007-06-19
Located in ../ubiquity.templates:10001
67.
Selected city:
Type: text
Description
Thành phố đã chọn
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Thành phố được chọn:
Suggested by Viet Le on 2006-11-20
Located in ../oem-config.templates:8001
68.
Time zone:
Type: text
Description
Múi giờ:
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../oem-config.templates:10001
69.
Selected region:
Type: text
Description
Khu vực được chọn:
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../oem-config.templates:9001
70.
Current time:
Type: text
Description
Thời gian hiện tại:
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-03
In upstream:
Thời gian hiện hành:
Suggested by Viet Le on 2006-11-20
Located in ../oem-config.templates:11001
71.
Keyboard layout
Type: text
Description
Bố trí bàn phím
Translated and reviewed by Tran Anh Tuan on 2008-10-04
In upstream:
Chọn kiểu bàn phím
Suggested by Viet Le on 2006-11-20
Located in ../ubiquity.templates:17001 ../oem-config.templates:12001
72.
Which layout is most similar to your keyboard?
Type: text
Description
Kiểu bàn phím nào giống nhất với bàn phím của bạn?
Translated by Viet Le on 2006-11-20
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-03-22
Located in ../ubiquity.templates:18001 ../oem-config.templates:13001
6372 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anh Vu, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Khắc Như, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Thái, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Shane, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, RadioActiveRice, The Classic Man, Thien Pham, Tran Anh Tuan, Tran Khai Hoang, Trần Hoài Nam, Trần Đức Nam, Viet Le, bautroibaola, buixuanduong1983, cc.haph, dani, haily, ngoc-hoang, sotacom, trinhduchung, yell0w, zeratulbk.