Translations by Tolga.Berber

Tolga.Berber has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
57.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2007-10-29
Yükle (OEM kipi, sadece üreticiler için)
62.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2007-10-29
Şu an sistem üreticisi kipinde yükleme yapıyorsunuz. Lütfen bu toplu sistem kümesi için benzersiz bir isim girin. Girdiğiniz isim yüklenen sistemde saklanacak ve hata raporlarında kullanılabilir.
91.
Advanced...
2007-10-29
Gelişmiş...
100.
Installer crashed
2007-10-29
Yükleyici çöktü
101.
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2007-10-29
Üzgünüz; yükleyici çöktü. Lütfen https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug adresinde bir hata raporu oluşturun (lütfen mevcut bir hata için bilgi göndermeyin). Bir programcı en kısa sürede sorununuzu çözecektir. Programcıların neyin yanlış olduğunu anlayabilmelerine yardım etmek için, lütfen /var/log/syslog ve /var/log/partman dosyalarını ve şu bilgileri raporunuza ekleyin:
104.
Edit partition
2007-10-29
Bölüm düzenle
114.
Create partition
2007-10-29
Bölüm oluştur
120.
Edit a partition
2007-10-29
Bölümü düzenle
132.
Checking the installation...
2007-10-29
Yükleme Doğrulanıyor...
161.
Installing additional packages...
2007-10-29
Ek paketler yükleniyor...
162.
Checking for packages to install...
2007-10-29
Yükleme için gerekli paketler kontrol ediliyor...
170.
Error while installing packages
2007-10-29
Paketler yüklenirken hata
171.
An error occurred while installing packages:
2007-10-29
Paketler yüklenirken bir hata oluştu:
174.
Error while removing packages
2007-10-29
Paketler kaldırılırken hata
186.
What Type of Installation?
2007-10-29
Yükleme Türünü Belirtin:
187.
Two installation types are available for Mythbuntu:
2007-10-29
Mythbuntu için iki yükleme türü mevcuttur:
188.
Standard Installation
2007-10-29
Standart Yükleme
190.
Advanced Installation
2007-10-29
Gelişmiş Yükleme
192.
Advanced Installation Type
2007-10-29
Gelişmiş Yükleme Türü
247.
MySQL Password
2007-10-29
MySQL Parolası
257.
Configuring mythtv...
2007-10-29
mythtv Yapılandırılıyor...
258.
Configuring additional drivers...
2007-10-29
Ek sürücüler yapılandırılıyor...
259.
Configuring additional services...
2007-10-29
Ek servisler yapılandırılıyor...
1704.
Choose time zone
2007-10-29
Saat dilimi seç
1712.
Install kboot on a hard disk
2007-10-29
KBoot'u sabit diske yükle
1729.
Loop-mounted file systems already present
2007-10-29
Döngüsel bağlı dosya sistemleri zaten mevcut