Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 1731 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Pangunahing menu ng Tagaluklok ng Ubuntu
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
Pumili ng susunod na hakbang sa pagluklok:
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:2001
3.
Installation step failed
Type: error
Description
:sl2:
Bigo ang hakbang na ito sa pagluluklok
Translated by Eric Pareja on 2007-09-12
Reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:3001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
May nabigong hakbang sa pagluklok. Maaari mong subukang paganahin muli ang nabigong hakbang mula sa menu, o laktawan ito at pumili ng ibang hakbang. Ang nabigong hakbang ay: ${ITEM}
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Pumili ng hakbang sa pagluluklok:
Translated by Eric Pareja on 2007-09-12
Reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Kailangan munang tapusin ang isa o mahigit pang hakbang bago maisakatuparan ang hakbang na ito sa pagluklok.
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
kritikal
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
mataas
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
kainaman
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
mababa
Translated and reviewed by Eric Pareja on 2006-09-07
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
110 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aldous Peñaranda, Donnie Lomat, Eric Pareja, Gary, Ron Philip Gutierrez, yavinfour.