Translations by Krunoslav Gernhard

Krunoslav Gernhard has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1027 results
1.
Ubuntu installer main menu
2006-03-17
Glavni izabirnik Ubuntu-instalacije
2.
Choose the next step in the install process:
2006-03-17
Izaberite slijedeći korak instalacije:
3.
Installation step failed
2006-03-17
Korak instalacije neuspio.
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2006-03-17
Korak instalacije nije uspio. Možete ga pokušati iznova pokrenuti, ili ga preskočiti i izabrati nešto drugo. Neuspio korak je: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2006-03-17
Izaberite korak instalacije:
2006-03-17
Izaberite korak instalacije:
2006-03-17
Izaberite korak instalacije:
2006-03-17
Izaberite korak instalacije:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2006-03-17
Ovaj korak instalacije ovisi o jednom ili više drugih koraka koji još nisu učinjeni.
2006-03-17
Ovaj korak instalacije ovisi o jednom ili više drugih koraka koji još nisu učinjeni.
2006-03-17
Ovaj korak instalacije ovisi o jednom ili više drugih koraka koji još nisu učinjeni.
2006-03-17
Ovaj korak instalacije ovisi o jednom ili više drugih koraka koji još nisu učinjeni.
7.
critical
2006-09-07
kritične
8.
high
2006-09-07
visoke
9.
medium
2006-09-07
srednje
10.
low
2006-09-07
niske
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2006-03-17
Izaberite najnižu razinu važnosti pitanja koja želite vidjeti: - 'kritična' je za probleme koji će vjerojatno srušiti sustav bez utjecaja korisnika. - 'visoka' je za probleme koji nemaju zadane vrijednosti. - 'srednja' je za stvari koje imaju zadane vrijednosti. - 'niska' je za nevažne stvari koje će u premoćno najvećem broju slučajeva dobro raditi po zadanim vrijednostima.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2006-03-17
Primjerice, ovo pitanje je srednje važnosti i da ste već odredili željenu razinu kao 'visoku' ili 'kritičnu', ne biste ga vidjeli.
15.
Change debconf priority
2006-03-17
Promijeni debconf razinu važnosti
16.
Continue
2006-03-17
Nastavi
17.
Go Back
2006-03-17
Natrag
18.
Yes
2006-03-17
Da
19.
No
2006-03-17
Ne
20.
Cancel
2006-03-17
Otkaži
22.
LTR
2006-03-17
Litva
25.
!! ERROR: %s
2006-03-17
!! POGREŠKA: %s
27.
Display this help message
2006-03-17
Prikaži ovu poruku pomoći
28.
Go back to previous question
2006-03-17
Natrag na prethodno pitanje
29.
Select an empty entry
2006-03-17
Izaberi prazan unos
30.
Prompt: '%c' for help, default=%d>
2006-03-17
Prompt: '%c' za pomoć, zadano=%d>
31.
Prompt: '%c' for help>
2006-03-17
Prompt: '%c' za pomoć>
32.
Prompt: '%c' for help, default=%s>
2006-03-17
Prompt: '%c' za pomoć, zadano=%s>
33.
[Press enter to continue]
2006-03-17
[Pritisnite 'enter' za nastavak]
34.
Interactive shell
2006-03-17
Interaktivna školjka
35.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2006-03-17
Nakon ove poruke, naći ćete se u "ash" školjci, klonu Bourne-školjke.
36.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2006-03-17
Korijenski datotečni sustav je RAM disk. Datotečni sustavi čvrstih diskova montirani su na "/target". Na raspolaganju vam je nano uređivač, vrlo mali i vrlo jednostavan, osobito ako ste računalni genij. Da doznate koji su vam Unix alati na raspolaganju, upišite "help".
37.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2006-03-17
Rabite naredbu "exit" da se vratite u instalacijski izabirnik.
38.
Execute a shell
2006-03-17
Pokreni školjku
39.
Exit installer demo
2006-03-17
Izađi iz instalacijskog demo-a
40.
Are you sure you want to exit now?
2006-03-17
Jeste li sigurni da sada želite izaći?
41.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2006-03-17
Ako niste završili instalaciju, sustav će vam možda ostati neupotrebljiv.
42.
Abort the installation
2006-03-17
Prekini instalaciju
43.
Registering modules...
2006-03-17
Registriram module...
45.
Installer components to load:
2006-03-17
Instalacijski dijelovi za učitavanje:
47.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2006-03-17
Obratite pozornost: ako izaberete dio koji zahtijeva druge dijelove, i ti će drugi dijelovi biti učitani.
48.
Loading additional components
2006-03-17
Skini dijelove instalacijskog programa
49.
Retrieving ${PACKAGE}
2006-03-17
Dobavljam ${PACKAGE}
51.
Failed to load installer component
2006-03-17
Učitavanje instalacijskog dijela neuspjelo
52.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2006-03-17
Učitavanje ${PACKAGE} neuspjelo iz neznanih razloga. Prekidam.
53.
Continue the install without loading kernel modules?
2006-03-17
Nastavi instalaciju bez učitavanja modula za kernel?