Browsing Estonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Estonian guidelines.
110 of 81 results
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Võid valida madalaima prioriteedi, millega küsimusi veel näidata:
- 'kriitiline' tähendab, et vastamata jätmine tõenäoliselt rikuks
paigalduse.
- 'kõrge' tähendab, et küsimusel pole mõistlikke vaikeväärtusi.
- 'keskmine' tähendab, et küsimusele on olemas mõistlikud
vaikeväärtused.
- 'madal' märgib triviaalseid küsimusi, mille vaikeväärtused
sobivad valdavale enamusele juhtudest.
Translated and reviewed by Siim Põder on 2006-03-17
Shared:
Võid valida madalaima prioriteedi, millega küsimusi veel näidata:
- 'kriitiline' tähendab, et vastamata jätmine tõenäoliselt rikuks
paigalduse.
- 'kõrge' tähendab, et küsimusel pole mõistlikke vaikeväärtusi.
- 'keskmine' tähendab, et küsimusele on olemas mõistlikud
vaikeväärtused.
- 'madal' märgib triviaalseid küsimusi, mille vaikeväärtused
valdavale enamusele sobivad.
Suggested by mahfiaz on 2008-10-04
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
44.
All components of the installer needed to complete the install will be loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) installer components are shown below. They are probably not necessary, but may be interesting to some users.
Type: multiselect
Description
:sl2:
Kõik paigaldamisel kindlasti vajaminevaid komponendid peaksid olema juba valitud. Ülejäänud (valikulised) komponendid on loetletud allpool. Neid ei lähe ilmselt vaja, kuid mõnele kasutajale võivad siiski huvi pakkuda.
Translated by Siim Põder on 2007-09-12
Reviewed by Siim Põder on 2007-03-11
Shared:
Kõik paigaldamisel kindlasti vajaminevaid komponendid peaksid olema juba valitud. Ülejäänud (valikulised) komponendid on loetletud allpool. Neid ei lähe ilmselt vaja, kuid mõnele kasutajale võivad need siiski huvi pakkuda.
Suggested by mahfiaz on 2009-08-08
Located in ../anna.templates:1001
46.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
Type: multiselect
Description
:sl2:
Et säästa mälu, laetakse vaikimisi vaid kindlasti vajaminevad moodulid. Ülejäänud loetletud komponentidest pole tavapärase paigalduse jaoks tarvilikud, mõned aga võivad olla - eriti tuuma moodulid. Vaata nimekiri hoolega üle ja vali tarvilikud komponendid.
Translated and reviewed by Laur Mõtus on 2008-03-15
In upstream:
Et säästa mälu, laetakse vaikimise vaid kindlasti vajaminevad. Ülejäänud loetletud komponentidest pole tavapärase paigalduse jaoks tarvilikud, mõned aga võivad olla - eriti tuuma moodulid. Vaata nimekiri hoolega üle ja vali tarvilikud komponendid.
Suggested by Siim Põder on 2008-02-20
Shared:
Et säästa mälu, laaditakse vaikimisi vaid kindlasti vajaminevad moodulid. Ülejäänud loetletud komponentidest pole tavapärase paigalduse jaoks tarvilikud, mõned aga võivad olla - eriti kerneli moodulid. Vaata nimekiri hoolega üle ja vali tarvilikud komponendid.
Suggested by mahfiaz on 2012-03-09
Located in ../anna.templates:2001
48.
Loading additional components
Type: text
Description
(Progress bar) title displayed when loading udebs
TRANSLATORS : keep short
:sl1:
Laetakse lisakomponente
Translated and reviewed by Laur Mõtus on 2008-03-15
In upstream:
Lae lisakomponendid alla
Suggested by Siim Põder on 2008-02-20
Shared:
Lisakomponentide laadimine
Suggested by Laur Mõtus on 2009-10-08
Located in ../anna.templates:3001
52.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
Type: error
Description
:sl2:
${PACKAGE} laadimine nurjus arusaamatutel põhjustel. Laadimine peatatud.
Translated and reviewed by Siim Põder on 2006-03-17
Shared:
${PACKAGE} laadimine nurjus teadmata põhjustel. Katkestatakse.
Suggested by mahfiaz on 2012-03-09
Located in ../anna.templates:7001
53.
Continue the install without loading kernel modules?
Type: boolean
Description
:sl2:
Jätkata paigaldamist ilma tuuma mooduleid laadimata?
Translated and reviewed by Siim Põder on 2006-03-17
Shared:
Kas jätkata paigaldamist ilma kerneli mooduleid laadimata?
Suggested by mahfiaz on 2012-03-09
Located in ../anna.templates:8001
100.
Installer crashed
Type: text
Description
Type: text
Description
Paigaldaja krahhis
Translated and reviewed by Aethralis on 2007-11-14
Located in ../ubiquity.templates:57001 ../ubiquity.templates:58001
101.
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
Type: text
Description
Vabandust - paigaldaja krahhis. Palun lisage vearaport aadressil https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (ärge lisage oma veateadet juba olemasolevale veateatele) ja arendaja vaatab selle probleemi üle nii pea kui võimalik. Et aidata arendajatel vea põhjustest aru saada, lisage järgnevad üksikasjad oma vearaportisse ja lisage failid /var/log/syslog ja /var/log/partman:
Translated and reviewed by Aethralis on 2007-11-14
Shared:
Vabandust - paigaldaja krahhis. Veast raporteeri aadressil https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (ära lisa oma teadet juba olemas olevale veateatele) ja arendaja vaatab selle probleemi üle nii pea kui võimalik. Et aidata arendajatel vea põhjustest aru saada, lisa raportile failid /var/log/syslog ja /var/log/partman ning järgnev teave:
Suggested by mahfiaz on 2008-10-04
Located in ../ubiquity.templates:59001
130.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
Type: text
Description
Paigaldamine on lõppenud. Paigaldatud süsteemi kasutamiseks tuleb arvuti taaskäivitada.
Translated and reviewed by mahfiaz on 2008-10-04
Located in ../ubiquity.templates:94001
165.
Downloading packages (${TIME} remaining)...
Type: text
Description
Laadin pakette (${TIME} järelejäänud)...
Translated and reviewed by H_M_Murdock_EST on 2007-04-05
Shared:
Pakkide laadimine (${TIME} jäänud)...
Suggested by mahfiaz on 2008-10-04
Located in ../ubiquity.templates:124001
110 of 81 results

This translation is managed by Ubuntu Estonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: *nix, Aethralis, Antti Markus, Colin Watson, Dreamplayer.deviantART.com, H_M_Murdock_EST, Heiki Nooremäe, Jaan Janesmae, Kaarel, Kristjan Siimson, Kristjan Vool, Laur Mõtus, Märt Põder, OskarV, Pearu Vaalma, Penzo, Rivo Laks, Siim Põder, Siim Põder, The Shade, hk, lwd, mahfiaz.