Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 1731 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
އޫބުންޓޫ އިންސްޓޯލަރ މައި މެނިއު
Translated and reviewed by Sofwath on 2009-01-16
Shared:
އުބުންޓު އިންސްޓޯލަރގެ މައިމެނޫ
Suggested by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިޔަވަޅު ޚިޔާރުކުރައްވާ
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:2001
3.
Installation step failed
Type: error
Description
:sl2:
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޙަލާއެއް ފެއިލް ވެއްޖެ
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Shared:
އިންސްޓޯލްކުރަމުން ދިޔަ ފިޔަވަޅު ފެއިލްވެއްޖެ
Suggested by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:3001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ފިޔަވަޅެއް ފެއިލްވެއްޖެ. މެނޫއިން، ފެއިލްވި އައިޓަމް އަލުން އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެހެން އައިޓަމެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެ. ފެއިލްވި ފިޔަވަޅަކީ: ${ITEM}
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޮލޭށަންގެ މަރްޚަލާއެއް ނަންގަވާ:
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Shared:
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިއަށް ދާނެ ފިޔަވަޅެއް ޚިޔާރުކުރައްވާ
Suggested by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މިފިޔަވަޅުފުރިހަމަވާނީ ކުރިން އިންސްޓޯލްކުރެވިފައި ނުވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
ނުރައްކާ
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Shared:
ނާޒުކު
Suggested by Arif on 2009-04-30
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
އުސް
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Shared:
މަތި
Suggested by thoha on 2009-04-30
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
މެދުމިން
Translated and reviewed by afeef on 2009-12-10
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
ދަށް
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-22
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
110 of 1731 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ahmed Naseem, Arif, Fayax, Huxain, Inash Zubair, Mohamed Usman, Rockworld, Sofwath, Yusuf Shunan, afeef, bl4ck3nd, shadesofevil, thoha, нахeи.