Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 43 results
205.
Print CRC checksum and byte counts of each FILE.

There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Zobrazí kontrolný súčet CRC a počet bytov každého SÚBORU.

Translated by Martin on 2006-04-07
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
Vypísať kontrolný súčet CRC a počet bajtov každého SÚBORu.

Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/cksum.c:268
207.
Compare sorted files FILE1 and FILE2 line by line.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Porovná zoradené súbory SÚBOR1 a SÚBOR2 riadok po riadku.
Translated by Martin on 2006-04-07
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
Porovnať po riadkoch zotriedené súbory SÚBOR1 a SÚBOR2.
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/comm.c:116
208.

With no options, produce three-column output. Column one contains
lines unique to FILE1, column two contains lines unique to FILE2,
and column three contains lines common to both files.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Bez parametrov vytvára trojstĺpcový výstup. Prvý stĺpec obsahuje
riadky, ktoré sa nachádzajú iba v SÚBORE1.Druhý stĺpec obsahuje
riadky, ktoré sa nachádzajú iba v SÚBORE2. Tretí stĺpec obsahuje riadky
spoločné pre oba súbory.
Translated and reviewed by toxygen on 2007-10-14
In upstream:

Bez volieb vypíše trojstĺpcový výstup. Prvý stĺpec obsahuje riadky
jedinečné pre SÚBOR1, druhý stĺpec obsahuje riadky jedinečné pre SÚBOR2,
a tretí stĺpec obsahuje riadky spoločné obom súborom.
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/comm.c:123
216.
skipping file %s, as it was replaced while being copied
vynecháva sa súbor %s, pretože bol nahradený počas kopírovania
Translated by Martin on 2006-08-06
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
preskakuje sa súbor %s, keďže bol nahradený počas kopírovania
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/copy.c:1054
233.
warning: source file %s specified more than once
upozornenie: zdrojový súbor %s bol zadaný viackrát
Translated by Martin on 2006-04-07
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
upozornenie: zdrojový súbor %s uvedený viac ako jedenkrát
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/copy.c:1924
235.
cannot overwrite non-directory %s with directory %s
nie je možné prepísať ne-priečinok %s priečinkom %s
Translated by Martin on 2006-08-04
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
nie je možné prepísať súbor %s (ktorý nie je adresár) adresárom %s
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/copy.c:2069
236.
will not overwrite just-created %s with %s
neprepíše sa práve vytvorené %s starším %s
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2008-01-01
In upstream:
nie je možné prepísať práve vytvorený %s súborom %s
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/copy.c:2087 src/ln.c:231
237.
cannot overwrite directory %s with non-directory
nie je možné prepísať adresár %s neadresárom
Translated and reviewed by Erickq Holland on 2008-01-01
In upstream:
nie je možné prepísať adresár %s súborom (ktorý nie je adresár)
Suggested by helix84 on 2009-08-04
Located in src/copy.c:2105
243.
cannot copy a directory, %s, into itself, %s
priečinok %s sa nedá sa kopírovať do samého seba %s
Translated by Martin on 2006-04-07
Reviewed by Stanislav Meduna on 2007-06-03
In upstream:
nie je možné vytvoriť adresár %s
Suggested by Stanislav Meduna on 2006-03-27
Located in src/copy.c:2303
244.
will not create hard link %s to directory %s
nevytvorí hard link %s na adresár %s
Translated and reviewed by toxygen on 2007-10-14
In upstream:
nie je možné vojsť do adresára, %s
Suggested by Stanislav Meduna on 2006-03-27
Located in src/copy.c:2337
110 of 43 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 2laak, Andrej Tobola, Erickq Holland, Jozef Káčer, Marcel Hecko, Martin, Martin Babik, Martin Harvan, MirecXP, Ped, Radoslav Chovan, Rudolf Adamkovic, Stanislav Meduna, Tomas Krivda, helix84, pe3k, salwator, toxygen, Ľuboš Mudrák.