Translations by Karasu

Karasu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 579 results
1.
Airplane
2008-03-25
Aviò
2.
Airplane Flying Path Length
2008-03-25
Longitud del camí de vol de l'avió
3.
All effects are chosen randomly, ignoring the selected effect. If None is selected for an event, that event won't be animated.
2008-03-25
Tots els efectes són triats aleatòriament, ignorant quin efecte s'ha escollit. Si l'event escollit és Cap, no s'animarà l'event.
6.
Angle of window at the end of the animation.
2008-03-25
Angle de la finestra en acabar l'animació
7.
Animation Selection
2008-03-25
Selecció de l'animació
10.
Animation duration in milliseconds for close effect.
2008-03-25
Duració de l'animació en milisegons per l'efecte de tancar.
12.
Animation duration in milliseconds for minimize effect.
2008-03-25
Duració de l'animació en milisegons per l'efecte de minimitzar.
13.
Animation duration in milliseconds for open effect.
2008-03-25
Duració de l'animació en milisegons per l'efecte de obrir.
14.
Animation duration in milliseconds for shade effect.
2008-03-25
Duració de l'animació en milisegons per l'efecte d'ombra.
15.
Animations
2008-03-25
Animacions
16.
Automatic
2008-03-25
Automàtic
30.
Burn
2008-03-25
Flames
31.
Close Animation
2008-03-25
Animació de tancament
32.
Close Effect
2008-03-25
Efecte de tancament
33.
Closeness of window to camera at the end of the animation (1.0: Close to camera, -2.0: Away from camera).
2008-03-25
Proximitat de la finestra a la càmara al final de l'animació (1.0: Proper a la càmara, -2.0: Lluny de la càmara).
34.
Comma separated list of option value assignments to override effect settings, e.g.: fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1
2008-03-25
Llista d'opcions separada per comes per tal de sobreescriure els paràmetres dels efectes, per exemple: fire_color=#0080ffff, fire_particles=700, fire_smoke=1
39.
Domino
2008-03-25
Dòmino
40.
Domino Piece Falling Direction
2008-03-25
Direcció de caiguda de les peces del dòmino
41.
Down
2008-03-25
Avall
42.
Dream
2008-03-25
Somni
43.
Duration
2008-03-25
Duració
44.
Effect Settings
2008-03-25
Paràmetres de l'efecte
45.
Explode
2008-03-25
Explota
46.
Fade
2008-03-25
Difumina
47.
Falling direction for Domino pieces.
2008-03-25
Direcció de caiguda per les peces del dòmino.
48.
Fire
2008-03-25
Foc
49.
Fire Particle Color
2008-03-25
Color de les partícules del foc
50.
Fire Particle Life
2008-03-25
Vida de les partícules del foc
51.
Fire Particle Size
2008-03-25
Mida de les partícules del foc
52.
Fire Particle Slowdown
2008-03-25
Alentiment de les partícules del foc
53.
Fire Smoke
2008-03-25
Fum
54.
Fire constant speed
2008-03-25
Velocitat constant del foc
55.
Fire direction
2008-03-25
Direcció del foc
56.
Fire direction.
2008-03-25
Direcció del foc.
57.
Fire particle color.
2008-03-25
Color de les partícules del foc.
58.
Fire particle life.
2008-03-25
Vida de les partícules del foc.
59.
Fire particle size.
2008-03-25
Mida de les partícules del foc.
60.
Fire particle slowdown.
2008-03-25
Alentiment de les partícules del foc.
61.
Fire smoke.
2008-03-25
Fum.
63.
Fly to TaskBar on Minimize
2008-03-25
Vola a la varra de tasques al Minimitzar
66.
Fold
2008-03-25
Plec
67.
Fold Direction
2008-03-25
Direcció del plec
69.
Glide 1
2008-03-25
Deslliçament 1
70.
Glide 2
2008-03-25
Deslliçament 2
71.
Have random colors for the fire effect, also known as Mystical Fire.
2008-03-25
Tenir colors aleatoris per l'efecte de foc, també conegut com Foc Místic.
72.
Hexagonal
2008-03-25
Hexagonal
73.
Horizontal Folds
2008-03-25
Plecs horitzontals
74.
Horizontal Folds Amplitude
2008-03-25
Amplitud dels plecs horitzontals
77.
In
2008-03-25
Dins
78.
In-out
2008-03-25
Dins-fora