Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

110 of 14 results
46.
Please choose (%s):
Prosím, zvoľte (%s):
Translated and reviewed by Pavol Klačanský on 2009-12-31
In upstream:
Prosím zvoľte (%s):
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../bin/apport-cli.py:100 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:100
54.
After the problem report has been sent, please fill out the form in the
automatically opened web browser.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Po odoslaní hlásenia o chybe, vyplňte, prosím, formulár v
automaticky otvorenom internetovom prehliadači.
Translated by Pavol Klačanský on 2010-01-17
Reviewed by Laco Gubík on 2010-01-17
In upstream:
Po odoslaní hlásenia o chybe, prosím vyplňte formulár v
automaticky otvorenom webovom prehliadači
Suggested by Ľuboš Mudrák on 2009-09-29
Located in ../bin/apport-cli.py:195 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:195
66.
This is not a genuine %s package
TRANS: %s is the name of the operating system
Toto nie je pravý %s balík
Translated by Pavol Klačanský on 2010-01-17
Reviewed by Laco Gubík on 2010-01-17
In upstream:
Toto nie je autentický %s balík
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../apport/ui.py:87
70.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
Váš počítač nemá dosť voľnej pamäte na automatickú analýzu problému a poslanie hlásenia vývojárom.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-12-30
In upstream:
Váš počítač nemá dosť voľnej pamäte na automatickú analýzu problému a poslanie správy vývojárom.
Suggested by Pavol Klačanský on 2007-10-31
Located in ../apport/ui.py:303 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:303
73.
Invalid problem report
Neplatné hlásenie problému
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-12-30
In upstream:
Neplatná správa problému
Suggested by Martin Babik on 2007-12-24
Located in ../apport/ui.py:358 ../apport/ui.py:366 ../apport/ui.py:503 ../apport/ui.py:506 ../apport/ui.py:706 ../apport/ui.py:1218 ../apport/ui.py:1384 ../apport/ui.py:1388 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:358 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:366 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:503 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:506 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:706 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1218 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1384 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1388
74.
The report belongs to a package that is not installed.
package does not exist
Hlásenie patrí k balíku, ktorý nie je nainštalovaný.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-12-30
In upstream:
Správa patrí k balíku, ktorý nie je nainštalovaný.
Suggested by Pavol Klačanský on 2008-03-22
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1051 ../apport/ui.py:1051
75.
This problem report is damaged and cannot be processed.
Toto hlásenie problému je poškodené a nie je možné ho spracovať.
Translated by Pavol Klačanský on 2010-01-17
Reviewed by Laco Gubík on 2010-01-17
In upstream:
Táto správa je poškodená a nie je možné ju spracovať.
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../apport/ui.py:1118 ../apport/ui.py:1175 ../apport/ui.py:1390 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1118 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1175 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:1390
77.
You are not allowed to access this problem report.
Nemáte povolený prístup k tomuto hláseniu o probléme.
Translated and reviewed by Laco Gubík on 2009-12-30
In upstream:
Nemáte povolený prístup k tejto správe o probléme.
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../apport/ui.py:359 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:359
79.
There is not enough disk space available to process this report.
Nie je dostatok voľného miesta na disku na spracovanie tohto hlásenia.
Translated by Pavol Klačanský on 2010-01-17
Reviewed by Laco Gubík on 2010-01-17
In upstream:
Nie je dostatok voľného miesta na disku na spracovanie tejto správy.
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../apport/ui.py:363 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:363
80.
No package specified
Nebol špecifikovaný žiadny balík
Translated by Ľuboš Mudrák on 2009-09-29
Reviewed by Laco Gubík on 2009-12-30
In upstream:
Nebol určený žiadny balík
Suggested by Laco Gubík on 2009-12-22
Located in ../apport/ui.py:457 ../debian/tmp/usr/lib/python2.7/dist-packages/apport/ui.py:457
110 of 14 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Tobola, Furby, Laco Gubík, Martin Babik, Pavol Klačanský, Peter Mráz, eMDi, pomocnik, Ľuboš Mudrák.