Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

918 of 94 results
9.
Complete report (recommended; %s)
Pilns ziņojums (ieteicams; %s)
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:7 ../kde/apport-kde.py:305
10.
Content of the report
Ziņojuma saturs
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:11
11.
If you were not doing anything confidential (entering passwords or other private information), you can help to improve the application by reporting the problem.
Ja jūs nedarījāt neko konfidenciālu (ievadījāt paroles vai citu personisko informāciju), jūs varat palīdzēt uzlabot lietotnes darbību, ziņojot par problēmu.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:15 ../kde/apport-kde.py:197
12.
Information is being collected that may help the developers fix the problem you report.
Tiek savākta informācija, kas varētu palīdzēt izstrādātājiem novērst problēmu, par kuru ziņojat.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:16 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:16
13.
Kernel problem
Kodola problēma
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:18 ../kde/apport-kde.py:252
14.
Package problem
Pakotnes problēma
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:19
15.
Reduced report (slow Internet connection; %s)
Samazināts ziņojums (ja lēns savienojums ar Internet; %s)
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:9 ../kde/apport-kde.py:308
16.
Restart _Program
Pārstartēt _programmu
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:17
17.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
Savāktā informācija tiek nosūtīta uz kļūdu sekošanas sistēmu. Tas var aizņemt pāris minūtes.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:19 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:19 ../kde/apport-kde.py:436 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:436
18.
This will remove some large items from the report. These are very useful for developers to debug the problem, but might be too big for you to upload if you have a slow internet connection.
Šajā gadījumā no jūsu ziņojuma tiks izņemtas lielās vienības. Tās ir ļoti noderīgas izstrādātājiem, lai veiktu problēmas atkļūdošanu, taču varētu būt pārāk lielas, lai jūs tās augšupielādētu lēna savienojuma ar Internet gadījumā.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2010-02-22
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:10
918 of 94 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Pēteris Krišjānis, Rūdolfs Mazurs, Sandis Krutovs.