Translations by Øyvind A. Holm

Øyvind A. Holm has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1488 results
~
Double ; in list of variables
2009-08-06
Dobbel ; i variabelliste
~
Too many regions in %s line %d: %s
2009-08-06
For mange regioner i %s linje %d: %s
~
/ line ignored in %s line %d: %s
2009-08-06
'/'-linje ignorert i %s linje %d: %s
~
/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s
2009-08-06
'/encoding='-linje etter ord ignorert i %s linje %d: %s
~
Unrecognized flags in %s line %d: %s
2009-08-06
Ukjent flagg i %s linje %d: %s
~
Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s
2009-08-06
Duplisert '/regions='-linje ignorert i %s linje %d: %s
~
Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s
2009-08-06
Duplisert '/encoding='-linje ignorert i %s linje %d: %s
~
Invalid region nr in %s line %d: %s
2009-08-06
Ugyldig regionnummer i %s linje %d: %s
~
E595: contains unprintable or wide character
2006-05-24
E595: Inneholder uskrivelige eller brede tegn
~
Reading viminfo file "%s"%s%s%s
2006-05-24
Leser viminfo-fil "%s"%s%s%s
1.
E163: There is only one file to edit
2006-05-24
E163: Det er bare en fil å redigere
2.
E164: Cannot go before first file
2006-05-24
E164: Kan ikke gå forbi første fil
3.
E165: Cannot go beyond last file
2006-05-24
E165: Kan ikke gå forbi siste fil
5.
--Deleted--
2006-05-24
--Slettet--
6.
auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>
2009-08-06
fjerner autokommando automatisk: %s <buffer=%d>
7.
E367: No such group: "%s"
2006-05-24
E367: Gruppen finnes ikke: "%s"
10.
E215: Illegal character after *: %s
2006-05-24
E215: Ulovlig tegn etter *: %s
11.
E216: No such event: %s
2006-05-24
E216: Handlingen finnes ikke: %s
12.
E216: No such group or event: %s
2006-05-24
E216: Gruppen eller handlingen finnes ikke: %s
13.
--- Autocommands ---
2019-02-22
--- Autokommandoer ---
14.
E680: <buffer=%d>: invalid buffer number
2009-08-06
E680: <buffer=%d>: Ugyldig buffernummer
15.
E217: Can't execute autocommands for ALL events
2006-05-24
E217: Kan ikke utføre autokommandoer for ALLE hendelser
16.
No matching autocommands
2006-05-24
Ingen samsvarende autokommandoer
17.
E218: autocommand nesting too deep
2006-05-24
E218: Nøsting av autokommandoer for dyp
18.
%s Autocommands for "%s"
2019-02-22
%s Autokommandoer for "%s"
19.
Executing %s
2006-05-24
Utfører %s
20.
autocommand %s
2006-05-24
autokommando %s
26.
[Location List]
2009-08-06
[Plassliste]
29.
E82: Cannot allocate any buffer, exiting...
2006-05-24
E82: Kan ikke reservere plass til noen buffere, avslutter ...
30.
E83: Cannot allocate buffer, using other one...
2006-05-24
E83: Kan ikke reservere plass til buffer, bruker en annen ...
33.
E515: No buffers were unloaded
2006-05-24
E515: Ingen buffere ble lastet ut
34.
E516: No buffers were deleted
2006-05-24
E516: Ingen buffere ble slettet
35.
E517: No buffers were wiped out
2006-05-24
E517: Ingen buffere ble visket ut
39.
E90: Cannot unload last buffer
2006-05-24
E90: Kan ikke laste ut siste buffer
40.
E84: No modified buffer found
2006-05-24
E84: Fant ingen modifisert buffer
41.
E85: There is no listed buffer
2006-05-24
E85: Det finnes ingen listede buffere
42.
E87: Cannot go beyond last buffer
2006-05-24
E87: Kan ikke gå forbi siste buffer
43.
E88: Cannot go before first buffer
2006-05-24
E88: Kan ikke gå forbi første buffer
46.
E37: No write since last change (add ! to override)
2006-05-24
E37: Ikke lagret siden forrige forandring (legg til ! for å overstyre)
49.
W14: Warning: List of file names overflow
2006-05-24
W14: Advarsel: Listen med filnavn er overfylt
51.
E93: More than one match for %s
2006-05-24
E93: Mer enn ett treff for %s
52.
E94: No matching buffer for %s
2006-05-24
E94: Ingen samsvarende buffer for %s
53.
line %ld
2006-05-24
linje %ld
54.
E95: Buffer with this name already exists
2006-05-24
E95: En buffer med dette navnet finnes allerede
55.
[Modified]
2006-05-24
[Modifisert]
56.
[Not edited]
2006-05-24
[Uredigert]
57.
[New file]
2006-05-24
[Ny fil]
58.
[Read errors]
2006-05-24
[Lesefeil]
59.
[RO]
2006-05-24
[SB]
60.
[readonly]
2006-05-24
[skrivebeskyttet]