Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

2837 of 329 results
28.
Can't guess meta-package
Methu dyfalu'r pecyn-meta
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:922
29.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running.
Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nid yw eich system yn cynnwys pecyn %s na %s ac nid oedd yn bosib canfod pa fersiwn o Ubuntu rydych yn ei redeg.
Gosodwch un o'r pecynnau uchod gan ddefnyddio synaptic neu apt-get cyn parhau.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:923
30.
Reading cache
Yn darllen y storfa
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:113
31.
Unable to get exclusive lock
Methu cael clo unigryw
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:225
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:226
33.
Upgrading over remote connection not supported
Nid yw diweddaru dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:284
34.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'.

The upgrade will abort now. Please try without ssh.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Rydych yn rhedeg ddiweddariad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Ceisiwch ddiweddaru modd testun gyda 'do-release-upgrade'.

Bydd yr ddiweddariad yn gorffen nawr. Ceisiwch heb ssh.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:285
35.
Continue running under SSH?
Parhau i redeg dan SSH?
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:299
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover.

If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'.
Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'n ymddangos bod y sesiwn hon yn rhedeg o dan ssh. Nid ydym yn argymhell gwneud ddiweddariad dros ssh ar hyn o bryd oherwydd rhag ofn ei bod yn anoddach adfer.

Os byddwch yn parhau, bydd daemon ssh ychwanegol yn cael ei gychwyn ym mhorth '%s'.
Ydych chi am barhau?
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:300
37.
Starting additional sshd
Cychwyn sshd ychwanegol
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:314
2837 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.