Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

2433 of 329 results
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
Marciwyd y pecyn hanfodol '%s' i'w dynnu.
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:779
25.
Trying to install blacklisted version '%s'
Yn ceisio gosod fersiwn rhestr ddu '%s'
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:788
26.
Can't install '%s'
Wedi methu a gosod '%s'
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:910
27.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
Roedd yn amhosib gosod y pecyn angenrheidiol. Adroddwch hwn fel gwall gan ddefnyddio 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' mewn terfynell.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:911
28.
Can't guess meta-package
Methu dyfalu'r pecyn-meta
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:922
29.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running.
Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nid yw eich system yn cynnwys pecyn %s na %s ac nid oedd yn bosib canfod pa fersiwn o Ubuntu rydych yn ei redeg.
Gosodwch un o'r pecynnau uchod gan ddefnyddio synaptic neu apt-get cyn parhau.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:923
30.
Reading cache
Yn darllen y storfa
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:113
31.
Unable to get exclusive lock
Methu cael clo unigryw
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:225
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:226
33.
Upgrading over remote connection not supported
Nid yw diweddaru dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:284
2433 of 329 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.