Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201222 of 222 results
285.
_Upgrade
2012-07-04
_Uwchraddio
286.
<b>A new version of Ubuntu is available. Would you like to upgrade?</b>
2012-07-04
<b>Mae fersiwn newydd o Ubuntu ar gael. Wyt ti eisiau uwchraddio?</b>
287.
Don't Upgrade
2012-07-04
Peidio Uwchraddio
288.
Ask Me Later
2012-07-04
Gofyn Wedyn
289.
Yes, Upgrade Now
2012-07-04
Ydw, Uwchraddio Nawr
290.
You have declined to upgrade to the new Ubuntu
2012-07-04
Rwyt ti wedi penderfynu peidio uwchraddio i'r Ubuntu newydd
296.
Show version and exit
2012-07-04
Dangos fersiwn a gadael
297.
Directory that contains the data files
2012-07-04
Cyfeiriadur sy'n cynnwys y ffeiliau data
299.
Running partial upgrade
2012-07-04
Yn rhedeg uwchraddiad rhannol
300.
Downloading the release upgrade tool
2012-07-04
Lawrlwytho'r teclyn uwchraddio fersiwn
302.
Try upgrading to the latest release using the upgrader from $distro-proposed
2012-07-04
Ceisio uwchraddio i'r fersiwn diweddaraf o $distro-proposed
303.
Run in a special upgrade mode. Currently 'desktop' for regular upgrades of a desktop system and 'server' for server systems are supported.
2012-07-04
Rhedeg fel uwchraddiad arbennig. Ar hyn o bryd mae 'desktop' ar gyfer uwchraddio system penbwrdd arferol a 'server' ar gyfer systemau gweinydd yn cael eu cefnogi.
304.
Check only if a new distribution release is available and report the result via the exit code
2012-07-04
Gwirio dim ond os oes fersiwn newydd ar gael ac adrodd y canlyniad drwy'r cod gadael
309.
Your Ubuntu release is not supported anymore.
2012-07-04
Nid yw dy fersiwn o Ubuntu'n derbyn cefnogaeth bellach.
310.
For upgrade information, please visit: %(url)s
2012-07-04
Am wybodaeth am uwchraddio, cer i: %(url)s
319.
Release upgrade not possible right now
2012-07-04
Uwchraddiad fersiwn ddim yn bosib ar hyn o bryd
320.
The release upgrade can not be performed currently, please try again later. The server reported: '%s'
2012-07-04
Nid yw'n bosib uwchraddio'r fersiwn ar hyn o bryd, tria eto yn nes ymlaen. Adroddodd y gweinydd: '%s'
321.
New release '%s' available.
2012-07-04
Fersiwn newydd '%s' ar gael.
322.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
2012-07-04
Rheda 'do-release-upgrade' i uwchraddio i hwn.
326.
Ubuntu %(version)s Upgrade Available
2012-07-04
Uwchraddiad i Ubuntu %(version)s Ar Gael
327.
You have declined the upgrade to Ubuntu %s
2012-07-04
Rwyt ti wedi penderfynu peidio uwchraddio i Ubuntu %s
328.
Check if upgrading to the latest devel release is possible
2012-07-04
Gwirio i weld os yw'n bosib uwchraddio i'r fersiwn datblygol diweddaraf