Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

151200 of 222 results
228.
%li second
%li seconds
2012-07-04
%li eiliad
%li eiliad
%li eiliad
%li eiliad
229.
%(str_days)s %(str_hours)s
2012-07-04
%(str_days)s %(str_hours)s
230.
%(str_hours)s %(str_minutes)s
2012-07-04
%(str_hours)s %(str_minutes)s
231.
This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s with a 56k modem.
2012-07-04
Bydd lawrlwytho yn cymryd tua %s gyda chysylltiad DSL 1Mbit a thua %s gyda modem 56k.
232.
This download will take about %s with your connection.
2012-07-04
Bydd lawrlwytho yn cymrud tua %s gyda dy gysylltiad di.
233.
Preparing to upgrade
2012-07-04
Paratoi i uwchraddio
234.
Getting new software channels
2012-07-04
Cyrchu sianeli meddalwedd newydd
235.
Getting new packages
2012-07-04
Cyrchu pecynnau newydd
236.
Installing the upgrades
2012-07-04
Gosod yr uwchraddiad
237.
Cleaning up
2012-07-04
Yn glanhau
238.
%(amount)d installed package is no longer supported by Canonical. You can still get support from the community.
%(amount)d installed packages are no longer supported by Canonical. You can still get support from the community.
2012-07-04
Nid yw %(amount)d pecyn sydd wedi ei osod bellach yn derbyn cefnogaeth gan Canonical. Bydd modd i ti gael cefnogaeth o hyd gan y gymuned.
Nid yw %(amount)d o becynnau sydd wedi eu gosod bellach yn derbyn cefnogaeth gan Canonical. Bydd modd i ti gael cefnogaeth o hyd gan y gymuned.
Nid yw %(amount)d o becynnau sydd wedi eu gosod bellach yn derbyn cefnogaeth gan Canonical. Bydd modd i ti gael cefnogaeth o hyd gan y gymuned.
Nid yw %(amount)d o becynnau sydd wedi eu gosod bellach yn derbyn cefnogaeth gan Canonical. Bydd modd i ti gael cefnogaeth o hyd gan y gymuned.
239.
%d package is going to be removed.
%d packages are going to be removed.
2012-07-04
Mae %d pecyn yn mynd i gael ei dynnu.
Mae %d o becynnau yn mynd i gael eu tynnu.
Mae %d o becynnau yn mynd i gael eu tynnu.
Mae %d o becynnau yn mynd i gael eu tynnu.
240.
%d new package is going to be installed.
%d new packages are going to be installed.
2012-07-04
Bydd %d pecyn newydd yn cael ei osod.
Bydd %d o becynnau newydd yn cael eu gosod.
Bydd %d o becynnau newydd yn cael eu gosod.
Bydd %d o becynnau newydd yn cael eu gosod.
241.
%d package is going to be upgraded.
%d packages are going to be upgraded.
2012-07-04
Bydd %d pecyn yn cael ei uwchraddio.
Bydd %d o becynnau yn cael eu huwchraddio.
Bydd %d o becynnau yn cael eu huwchraddio.
Bydd %d o becynnau yn cael eu huwchraddio.
242.
You have to download a total of %s.
2012-07-04
Rwyt ti wedi lawrlwytho cyfanswm o %s.
247.
There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be canceled.
2012-07-04
Does dim uwchraddiad ar gael ar gyfer dy system. Bydd yr uwchraddiad yn cael ei ganslo.
248.
Reboot required
2012-07-04
Angen ailgychwyn
249.
The upgrade is finished and a reboot is required. Do you want to do this now?
2012-07-04
Mae'r uwchraddiad wedi gorffen ac mae angen ailgychwyn. Wyt ti eisiau gwneud hyn nawr?
251.
Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade has aborted. Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
2012-07-04
Adrodda hwn fel chwilen gan gynnwys ffeiliau /var/log/dist-upgrade/main.log a /var/log/dist-upgrade/apt.log yn dy adroddiad. Terfynwyd yr uwchraddiad. Cadwyd y ffeil sources.list gwreiddiol yn /etc/apt/sources.list.distUpgrade.
252.
Aborting
2012-07-04
Yn terfynu
253.
Demoted:
2012-07-04
Diraddiwyd:
255.
Continue [yN]
2012-07-04
Parhau [yN]
256.
Details [d]
2012-07-04
Manylion [d]
257.
y
2012-07-04
i
258.
n
2012-07-04
n
259.
d
2012-07-04
m
260.
No longer supported: %s
2012-07-04
Ddim yn derbyn cefnogaeth bellach: %s
261.
Remove: %s
2012-07-04
Tynnu: %s
262.
Install: %s
2012-07-04
Gosod: %s
263.
Upgrade: %s
2012-07-04
Uwchraddio: %s
264.
Continue [Yn]
2012-07-04
Parhau [Yn]
265.
To finish the upgrade, a restart is required. If you select 'y' the system will be restarted.
2012-07-04
I gwblhau'r uwchraddiad, mae angen ailgychwyn. Os wnei di ddewis 'i' bydd y system yn ailgychwyn.
266.
Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s
2012-07-04
Lawrlwytho ffeil %(current)li o %(total)li gyda %(speed)s/s
267.
Downloading file %(current)li of %(total)li
2012-07-04
Lawrlwytho ffeil %(current)li o %(total)li
268.
Show progress of individual files
2012-07-04
Dangos cynnydd ffeiliau unigol
269.
_Cancel Upgrade
2012-07-04
_Canslo Uwchraddiad
270.
_Resume Upgrade
2012-07-04
_Ailgychwyn Uwchraddiad
271.
<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b> The system could be in an unusable state if you cancel the upgrade. You are strongly adviced to resume the upgrade.
2012-07-04
<b><big>Canslo'r uwchraddiad sy'n rhedeg?</big></b> Gallai'r system fod yn ansefydlog os wnei di ganslo'r uwchraddiad. Y cyngor yw i ti ailgychwyn uwchraddio.
272.
_Start Upgrade
2012-07-04
_Dechrau Uwchraddiad
273.
_Replace
2012-07-04
_Amnewid
274.
Difference between the files
2012-07-04
Y gwahaniaeth rhwng y ffeiliau
275.
_Report Bug
2012-07-04
_Adrodd Chwilen
276.
_Continue
2012-07-04
_Parhau
277.
<b><big>Start the upgrade?</big></b>
2012-07-04
<b><big>Dechrau'r uwchraddiad?</big></b>
278.
<b><big>Restart the system to complete the upgrade</big></b> Please save your work before continuing.
2012-07-04
<b><big>Ailgychwyn y system i gwblhau'r uwchraddiad</big></b> Cofia gadw dy waith cyn parhau.
279.
Distribution Upgrade
2012-07-04
Uwchraddio Dosbarthiad
281.
2012-07-04
282.
Setting new software channels
2012-07-04
Gosod sianeli meddalwedd newydd
283.
Restarting the computer
2012-07-04
Ailgychwyn y cyfrifiadur
284.
Terminal
2012-07-04
Terfynell