Translations by Bjørn Harald Vikhagen

Bjørn Harald Vikhagen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
15.
Where are you?
2011-03-27
Hvor befinner du deg?
42.
Passwords do not match
2011-03-27
Passordene er ikke like
46.
Good password
2011-03-27
Godt passord
59.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2011-03-27
Beklager, en feil oppstod og det var ikke mulig til å installere oppstartlasteren på den valgte plasseringen.
113.
Installation Failed
2011-03-27
Installasjonen mislyktes
116.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2011-03-27
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD-plate eller -spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD platen, brenne CD/DVD platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på flere elektronikkbutikker).
117.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2011-03-27
Dette skjer som regel på grunn av en skadet harddisk. Det kan hjelpe å sjekke om harddisken er gammel og moden for utskifting, eller å flytte datamaskinen til kjøligere omgivelser.
118.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2011-03-27
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD plate eller spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD platen, brenne CD/DVD platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på flere elektronikkbutikker). Alternativet er dette ofte forårsaket av en skadet harddisk. Det kan ohgså hjelpe å sjekke om harddisken er gammel og moden for utskifting, eller å flytte datamaskinen til kjøligere omgivelser.
120.
Copying installation logs...
2011-03-27
Kopierer installasjonslogger...
145.
The following packages are in a broken state:
2011-03-27
Følgende pakker er ødelagt:
146.
This may be due to using an old installer image, or it may be due to a bug in some of the packages listed above. More details may be found in /var/log/syslog. The installer will try to continue anyway, but may fail at a later point, and will not be able to install or remove other packages (possibly including itself) from the installed system. You should first look for newer versions of your installer image, or failing that report the problem to your distributor.
2011-03-27
Dette kan skyldes at det brukes et gammelt installasjonsmedium, eller feil i noen av pakkene listet over. Flere detaljer kan finnes i /var/log/syslog. Installasjonsprogrammet vil likevel forsøke å fortsette, men dette kan mislykkes. Installasjonsprogrammet vil da ikke være i stand til å installere eller fjerne andre pakker fra det installerte systemet (trolig heller ikke selve installasjonsprogrammet). Du bør se etter en nyere versjon av installasjonsmediet. Hvis det ikke fungerer med et nytt installasjonsmedium, rapporter problemet til din distributør.
150.
An error occurred while copying the network settings. The installation will continue, but the network configuration will have to be set up again in the installed system.
2011-03-27
En feil oppsto ved kopieringen av nettverksinnstillingene. Installasjonen vil fortsette, men nettverksinnstillingene må angis på nytt i det installerte systemet.
155.
Calculating files to skip copying...
2011-03-27
Beregner filer som ikke skal kopieres ...
183.
Error updating installer
2011-03-27
Feil under oppdatering av installasjonsprogrammet
184.
The installer encountered an error while trying to update itself:
2011-03-27
Installasjonsprogrammet støtte på en feil mens det prøvde å oppdatere seg selv:
187.
Please choose the language to use for the install process. This language will be the default language for this computer.
2011-03-27
Vennligst velg installasjonsspråk. Dette vil også bli standard språk for denne datamaskinen.
188.
Please choose the language used for the configuration process. This language will be the default language for this computer.
2011-03-27
Vennligst velg språk for konfigurasjonen.. Dette vil også bli standard språk for denne datamaskinen.
189.
Installation failed
2011-03-27
Installasjonen mislyktes
190.
The installer encountered an unrecoverable error. A desktop session will now be run so that you may investigate the problem or try installing again.
2011-03-27
Installasjonsprogrammet ble utsatt for en uopprettelig feil. En skrivebordsøkt vil nå starte slik at du kan undersøke problemet nærmere, eller forsøke å installere på nytt.
191.
The installer encountered an unrecoverable error and will now reboot.
2011-03-27
Installasjonsprogrammet ble utsatt for en uopprettelig feil, og vil nå starte på nytt.
199.
Allocate drive space by dragging the divider below:
2011-03-27
Fordel diskplass ved å flytte deleren nedenfor:
205.
Split Largest Partition
2011-03-27
Del opp den største partisjonen
234.
Select your location, so that the system can use appropriate display conventions for your country, fetch updates from sites close to you, and set the clock to the correct local time.
2011-03-27
Velg plassering - slik at systemet får stilt systemklokken riktig. og kan hente språkavhengige oppdateringer .
240.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2011-03-27
Installere ${DISTRO} i tillegg til ${OS}
242.
Install ${DISTRO} inside ${OS}
2011-03-27
Installere ${DISTRO} ved siden av ${OS}
243.
Something else
2011-03-27
Noe annet
244.
You can create or resize partitions yourself, or choose multiple partitions for ${DISTRO}.
2011-03-27
Du kan selv opprette eller endre størrelsen på partisjonene, eller velge flere partisjoner til ${DISTRO}.
246.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your ${CURDISTRO} programs, documents, photos, music, and any other files.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Advarsel:</span> Dette vil slette alle dine programmer, dokumenter, bilder, musikk og øvrige filer fra ${CURDISTRO}.
247.
Install ${DISTRO} ${VER} alongside ${CURDISTRO}
2011-03-27
Installer ${DISTRO} ${VER} i tillegg til ${CURDISTRO}
249.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete any files on the disk.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Advarsel:</span> Dette vil slette alle filer på disken.
251.
<span foreground="darkred">Warning:</span> This will delete all your programs, documents, photos, music, and other files in both ${OS} and ${CURDISTRO}.
2011-03-27
<span foreground="darkred">Advarsel:</span> Dette vil slette alle dine programmer, dokumenter, bilder, musikk og øvrige filer fra både ${OS} og ${CURDISTRO}.
256.
This computer currently has ${OS} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Maskinen har allerede ${OS} installert. Hva vil du gjøre?
257.
This computer currently has ${OS1} and ${OS2} on it. What would you like to do?
2011-03-27
Maskinen har allerede ${OS1} og ${OS2} installert. Hva vil du gjøre?
258.
This computer currently has multiple operating systems on it. What would you like to do?
2011-03-27
Maskinen har allerede flere operativsystemer installert. Hva vil du gjøre?
259.
This computer currently has no detected operating systems. What would you like to do?
2011-03-27
Fant ingen installerte operativsystemer på maskinen. Hva vil du gjøre?
314.
OEM mode (for manufacturers only)
2011-03-27
OEM-modus (for maskinprodusenter)
318.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2011-03-27
Når du starter opp det nye systemet vil du kunne logge inn som brukeren 'oem' med passordet du satte i under installasjonen. Denne brukeren har også administrative rettigheter via 'sudo'. Du kan da gjøre de endringene du ønsker i systemet.
319.
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2011-03-27
Så snart systemet er konfigurert slik du ønsker, kjør «oem-config-prepare». Dette vil få systemet til å slette den midlertidige «oem»-brukeren og stille sluttbrukeren forskjellige konfigurasjonsspørsmål neste gang systemet startes.