Translations by Mathias Bynke

Mathias Bynke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
1.
Connecting...
2011-12-27
Kobler til …
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2012-10-02
Installer (OEM-modus, for maskinprodusenter)
27.
Must start with a lower-case letter.
2012-04-10
Må starte med en liten bokstav.
28.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2012-04-10
Kan kun inneholde små bokstaver, siffer, bindestreker og understreker.
37.
Must be between 1 and 63 characters long.
2012-04-10
Må være på mellom 1 og 63 tegn.
38.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2012-04-10
Kan kun inneholde bokstaver, siffer, bindestreker og punktumer.
40.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2012-04-10
Kan ikke starte eller slutte med et punktum, eller inneholde sekvensen "..".
72.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2012-10-04
Vi beklager; installasjonsprogrammet krasjet. Etter at du har lukket dette vinduet, vil vi gi deg en sjanse til å fylle ut en feilrapport ved å bruke verktøyet for rapportering av feil. Dette vil samle inn informasjon om systemet og installasjonsprosessen. Detaljene vil bli sendt til feilhåndtereren vår og en utvikler vil så snart som mulig se på problemet.
73.
_High Contrast
2012-10-04
_Høy kontrast
74.
_Screen Reader
2012-10-04
_Skjermleser
75.
_Keyboard Modifiers
2012-10-04
_Valgtaster
76.
_On-screen Keyboard
2012-10-04
Skjerm_tastatur
94.
Beginning of this space
2012-10-04
Begynnelsen på denne plassen
95.
End of this space
2012-10-04
Slutten på denne plassen
152.
An error occurred while copying the bluetooth settings. The installation will continue, but the bluetooth configuration will have to be set up again in the installed system.
2012-10-04
En feil oppstod under kopieringen av innstillingene for blåtann. Installasjonen vil fortsette, men blåtanninnstillingene må settes opp på nytt etter installasjonen.
171.
Software
2018-04-04
Programvare
192.
Updates and other software
2018-04-04
Oppdateringer og annen programvare
194.
Password:
2011-12-27
Passord:
195.
Display password
2011-12-27
Vis passord
196.
I don't want to connect to a wi-fi network right now
2011-12-27
Ikke koble til et trådløst nettverk nå
197.
Connect to this network
2011-12-27
Koble til dette nettverket
224.
Web browser and basic utilities.
2018-04-04
Nettleser og grunnleggende verktøy.
226.
Normal installation
2018-04-04
Normal installasjon
227.
Web browser, utilities, office software, games, and media players.
2018-04-04
Nettleser, verktøy, kontorprogrammer, spill og mediespillere.
229.
Other options
2018-04-04
Andre valg
240.
Install ${DISTRO} alongside ${OS}
2012-06-20
Installer ${DISTRO} ved siden av ${OS}
263.
You will choose a security key in the next step.
2012-10-04
Du velger en sikkerhetsnøkkel i neste steg.
265.
This will set up Logical Volume Management. It allows taking snapshots and easier partition resizing.
2012-10-04
Setter opp logisk dataområdebehandling (LVM). Det lar deg ta øyeblikksbilder og gjør det lettere å endre størrelsen på partisjoner.
2012-10-04
Setter opp logisk volumbehandling (LVM). Det lar deg ta øyeblikksbilder og gjør det lettere å endre størrelsen på partisjoner.
276.
Confirm the security key:
2012-10-04
Bekreft sikkerhetsnøkkelen:
277.
Choose a security key:
2012-10-04
Velg en sikkerhetsnøkkel:
278.
Disk encryption protects your files in case you lose your computer. It requires you to enter a security key each time the computer starts up.
2012-10-04
Diskkryptering beskytter filene dine i tilfelle du mister datamaskinen. Det krever at du skriver inn en sikkerhetskode hver gang maskinen starter opp.
280.
<span foreground="darkred">Warning:</span> If you lose this security key, all data will be lost. If you need to, write down your key and keep it in a safe place elsewhere.
2012-10-04
<span foreground="darkred">Advarsel:</span> Viss du mister denne sikkerhetskoden, er alle data tapt. Er det nødvendig, kan du skrive ned koden og oppbevare den på et trygt sted.
282.
Overwrite empty disk space
2012-10-04
Overskriv tom diskplass
283.
The installation may take much longer.
2012-10-04
Installasjonen kan ta mye lengre tid.
284.
LVM...
2012-10-04
LVM …
285.
Volume groups:
2012-10-04
Grupperte dataområder:
286.
Encryption Options
2012-10-04
Krypteringsvalg
287.
Physical volumes:
2012-10-04
Fysiske lagringsenheter:
288.
Encrypt this partition (LUKS)
2012-10-04
Krypter denne partisjonen (LUKS)
292.
Encryption options...
2012-10-04
Krypteringsvalg …
316.
Preparing for OEM configuration...
2012-10-02
Gjør klart for OEM-konfigurasjon …
318.
When you boot into the new system, you will be able to log in as the 'oem' user with the password you selected earlier; this user also has administrative privileges using 'sudo'. You will then be able to make any additional modifications you require to the system.
2012-10-02
Når du starter opp det nye systemet, vil du kunne logge inn som brukeren ­«oem» med passordet du valgte under installasjonen. Denne brukeren har også administrative rettigheter via «sudo». Du kan da gjøre eventuelle endringer på systemet.