Translations by Kjetil Birkeland Moe

Kjetil Birkeland Moe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 102 results
~
Documents, music, and other personal files will be kept. Installed software will be kept where possible. System-wide settings will be cleared.
2011-04-12
Dokumenter, musikk og andre personlige filer vil beholdes. Installert programvare vil beholdes i den grad det er mulig. Systeminnstillinger vil tilbakestilles.
~
An error occurred while restoring previously-installed applications. The installation will continue, but you may have to manually reinstall some applications after the computer reboots.
2011-04-05
En feil oppsto ved gjenoppretting av tidligere installerte programmer. Installasjonen vil fortsette, men du kan være nødt til å manuelt installere noen programmer på nytt etter at datamaskinen starter på nytt.
~
Error restoring installed applications
2011-04-05
Mislyktes gjenoppretting av installerte programmer
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2010-09-09
Du kan kjøre ${RELEASE} rett fra ${MEDIUM}en uten å gjøre noen endringer på datamaskinen.
2010-09-09
Du kan prøve ${RELEASE} direkte fra ${MEDIUM} uten å gjøre noen endringer på datamaskinen.
2010-08-20
Du kan forsøke ${RELEASE} uten å lagre noen endringer til din maskin, directe fra ${MEDIUM}.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2010-09-09
Du kan også installere ${RELEASE} i tillegg til (eller i stedet for) det eksisterende operativsystemet.
2010-08-20
Eller om du allerede er klar, kan du installere ${RELEASE} ved siden av (eller i stedet for) det nåværende operativsystemet. Dette skal ikke ta spesielt lang tid.
10.
Try ${RELEASE}
2010-04-19
Prøv ${RELEASE}
2010-04-19
Prøv ut ${RELEASE}
2010-03-16
Forsøk ${RELEASE}
11.
Install ${RELEASE}
2010-03-16
Installer ${RELEASE}
12.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a> or <a href="update">update this installer</a>.
2010-03-16
Du kan ha nytte av å lese <a href="release-notes">utgivelsesmerknadene</a> eller <a href="update">oppdatere installasjonsverktøyet</a>.
13.
You may wish to read the <a href="release-notes">release notes</a>.
2010-03-16
Du kan ha nytte av å lese <a href="release-notes">utgivelsesmerknadene</a>.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2010-03-16
Du kan ha nytte av å lese <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
15.
Where are you?
2010-09-09
Hvor holder du til?
17.
Choose your keyboard layout:
2010-08-20
Velg din tastaturutforming:
19.
Detect Keyboard Layout
2011-03-10
Oppdag tastaturoppsett
20.
Detect Keyboard Layout...
2011-02-21
Oppdag tastaturutforming...
21.
Please press one of the following keys:
2010-03-16
Vennligst trykk en av de følgende tastene:
22.
Is the following key present on your keyboard?
2010-03-16
Finnes den følgende tasten på tastaturet ditt?
25.
Pick a username:
2010-08-20
Velg et brukernavn:
30.
Choose a password:
2010-08-20
Velg et passord:
34.
Confirm your password:
2011-01-03
Bekreft ditt passord:
42.
Passwords do not match
2011-01-03
Passordene stemmer ikke overens
45.
Fair password
2010-08-20
Middels sterkt passord
47.
Strong password
2010-08-20
Godt passord
50.
Installation type
2011-09-19
Installasjonstype
51.
Files (${SIZE})
2011-03-10
Filer (${SIZE})
55.
_Install Now[ action ]
2010-08-21
_Installer nå
59.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2011-04-05
Beklager, en feil oppstod og det var ikke mulig å installere oppstartlasteren på den valgte plasseringen.
2010-02-21
Beklager, en feil oppstod og det var ikke mulig til å installere oppstartlaster på den valgte plasseringen.
60.
Choose a different device to install the bootloader on:
2010-02-13
Velg en annen enhet som oppstartslasteren skal installeres på:
61.
Continue without a bootloader.
2010-04-19
2010-02-13
Fortsett uten oppstartslaster.
62.
You will need to manually install a bootloader in order to start ${RELEASE}.
2010-04-19
Du må installere en oppstartslaster manuelt for å starte ${RELEASE}.
2010-02-13
Du må installere en oppstartslaster manuelt forå starte ${RELEASE}.
64.
This may leave your computer unable to boot.
2010-02-12
Dette kan føre til at datamaskinen ikke vil starte opp.
70.
Shutdown Now
2011-02-21
Slå av nå
78.
Add...
2009-10-01
Legg til...
79.
Change...
2009-10-01
Endre ...
80.
Delete
2009-10-01
Slett
81.
Revert
2009-10-01
Tilbakestill
82.
Recalculating partitions...
2010-02-21
Beregner partisjoner på nytt...
86.
Format?
2010-04-19
Formatere?
101.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2010-08-28
Installasjonen er fullført. Du kan fortsette å teste ${RELEASE} nå, men endringer vil først kunne lagres etter at du har startet på nytt.
104.
Connect
2011-09-19
Koble til
105.
Stop
2011-09-19
Stopp
116.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2011-04-05
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD-plate eller -spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD-platen, brenne CD/DVD-platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på elektronikkbutikker).
118.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2011-04-05
Dette er ofte forårsaket av en skadet CD/DVD-plate eller -spiller. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD-platen, brenne CD/DVD-platen på en lavere hastighet eller å rense spillerlinsen (rensesett kan kjøpes på flere elektronikkbutikker). Alternativet er dette ofte forårsaket av en skadet harddisk. Det kan også hjelpe å sjekke om harddisken er gammel og moden for utskifting, eller å flytte datamaskinen til kjøligere omgivelser.