Translations by Kenneth Jenssen

Kenneth Jenssen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
72.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2012-09-22
Vi beklager; installasjonsprogrammet krasjet. Etter du lukker dette vinduet, vi vil gi deg en sjanse to å fylle ut en bug rapport ved å bruke den installerte bug rapporterings verktøyet. Dette vil samle informasjon om ditt system og din installasjons prosesss. Detaljene vil bli sendt til våres bug tracker og en utvikler vil se på problemet så fort som mulig.
89.
System
2013-04-11
System
93.
Size:
2012-09-22
Størrelse:
152.
An error occurred while copying the bluetooth settings. The installation will continue, but the bluetooth configuration will have to be set up again in the installed system.
2012-06-27
En feil skjedd ved kopiering av blåtann innstillingene. Installasjonen vil fortsette, men blåtann innstillingene må settes opp igjen på det installerte systemet.
281.
For more security:
2012-09-22
For mer sikkerhet:
282.
Overwrite empty disk space
2012-09-22
Overskriv tom disk plass
283.
The installation may take much longer.
2012-09-22
Installasjonen kan bruke mye lenger tid.
284.
LVM...
2012-09-22
LVM...
287.
Physical volumes:
2012-09-22
Fysiske volumer:
289.
MB
2012-09-22
MB