Translations by GaiJin

GaiJin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
5.
Install
2010-08-10
Installér
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2010-08-10
Du kan forsøke ${RELEASE} uten å lagre noen endringer til din maskin, directe fra ${MEDIUM}
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2010-08-10
Eller om du er klar, kan du installere ${RELEASE} ved siden av (eller istede for) det nåværende operativ system. Dette burde ikke ta lang tid
15.
Where are you?
2010-08-10
Hvor er du?
16.
Keyboard layout
2010-08-10
Tastaturoppsett
17.
Choose your keyboard layout:
2010-08-10
Velg ditt tastaturoppsett
18.
Type here to test your keyboard
2010-08-10
Skriv her for å prøve tastaturet
24.
Your name:
2010-08-10
Ditt navn:
25.
Pick a username:
2010-08-10
Velg brukernavn:
2010-08-10
Velg brukernavn
30.
Choose a password:
2010-08-10
Velg Passord:
33.
Confirm password
2010-08-10
Bekreft passord
43.
Short password
2010-08-10
Kort passord
44.
Weak password
2010-08-10
Svakt passord
45.
Fair password
2010-08-10
mellomsterkt passord
46.
Good password
2010-08-10
Bra passord
47.
Strong password
2010-08-10
Sterkt passord
55.
_Install Now[ action ]
2010-08-10
_Installêr nå
170.
Wireless
2010-08-10
Trådløs
185.
USB disk
2010-08-10
USB Lagringsenhet
198.
Select drive:
2010-08-10
Velg enhet
199.
Allocate drive space by dragging the divider below:
2010-08-10
Fordele plassen ved å dra deleren nedenfor
205.
Split Largest Partition
2010-08-10
Del den største partisjonen